Терешківська громада

Полтавський район Полтавська область

Важлива інформація

     Служба у справах дітей

ПЕТРІЧЕНКО Оксана Євгеніївна,

в.о. начальника

Ел. пошта: [email protected]

Телефон: +380669600352

Юридична адреса: с.Микільське, вул. Шевченка, 4

Фактична адреса: с.Терешки, вул. Шевченка, 3

 

Перелік послуг Служби у справах дітей

   Виконавчого комітету Терешківської сільської ради

 

Години роботи:

Понеділок

08:00-17:00

Четвер

08:00-17:00

Вівторок

08:00-17:00

П'ятниця

08:00-16:00

Середа

08:00-17:00

Субота, неділя

вихідний

* Обідня перерва з 12:00 до 13:00

 

 

п/п

Найменування послуги

 

Структурний підрозділ,

який видає документ

Перелік необхідних документів

1

2

3

4

 

 

1

Надання висновку про доцільність встановлення опіки, піклування та відповідність її/його інтересам дитини.

 

 

Служба у справах дітей виконавчого комітету Терешківської сільської ради

- заява громадянина;

- довідка про доходи за останні шість місяців або копія декларації

  про доходи, засвідчена в установленому порядку;

- документ, що підтверджує право власності або користування

  житловим приміщенням;

- копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

- довідка про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт

  та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію

  центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо

  включення кандидатів до єдиного банку даних;

- копія паспорта;

- висновок про стан здоров’я заявника:

- довідка від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом

  із заявниками;

- довідка про наявність чи відсутність судимості;

- письмова згода всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають

  разом з особою, яка бажає взяти дитину - сироту або дитину,

  позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування,

  утворити прийомну сім’ю або на власній житловій площі —

  дитячий будинок сімейного типу, засвідчену нотаріально або  

  написану власноручно в присутності посадової особи, яка

  здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із

  зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, підпису посадової особи

  та дати.

- свідоцтво про народження дитини;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі

  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через

  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття

  реєстраційного номера облікової картки платника  податків та

  повідомили про це відповідний орган державної податкової  

  служби і мають відмітку в паспорті);

- відомості про батьків та родичів дитини;

- довідка про склад сім’ї або осіб, зареєстрованих у житловому

  приміщенні, будинку;

- документи, що підтверджують право власності дитини на 

  нерухомість (у разі наявності);

- опис майна дитини;

- висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток

  дитини;

- відомості або документи про освіту дитини (для дітей шкільного

  віку);

- дублікат обліково-статистичної картки;

- довідка про призначення та виплату пенсії, державної соціальної

  допомоги, аліментів тощо (у разі наявності);

- ощадна книжка дитини або договір про відкриття рахунка  в

  установі банку (у разі наявності);

- рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини,

  позбавленої батьківського піклування.

 

 

2

Влаштування дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування до інтернатних закладів

 

 

Служба у справах дітей

- свідоцтво про народження;                                                      

- документи, які підтверджують статус дитини;                     

- рішення виконавчого комітету щодо надання статусу;                                                                              

 - акт опису майна, яке належить дитині;                                     

- первинний акт обстеження умов проживання дитини;

- документ, що підтверджує право власності або користування

  житловим приміщенням;                                    

- висновок про стан здоров’я;                                                      

- довідка про склад сім’ї та реєстрацію;                                       

- документи про освіту (особова справа з навчального закладу);                                                                                               

 - довідка про первинний облік;                                                       

- довідка про братів/сестер та інших близьких родичів;            

- довідка про склад сім’ї, або осіб, зареєстрованих у житловому

  приміщенні;                                                                

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі

  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через

  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття

  реєстраційного номера облікової картки платника  податків та

  повідомили про це відповідний орган державної податкової

  служби і мають відмітку в паспорті);

- фото дитини 9х13 см;                                                                

- дублікат ЕОК;                                                                            

- довідка про отримання, або оформлення пенсії, аліментів та інших

  виплат

3

Видача довідки, яка засвідчує, що права користування житловим будинком (квартирою) малолітні або неповнолітні діти не мають

 

 

Служба у справах дітей

- акт від квартального, виданий на ім’я власника;

- копія будинкової книги (усіх сторінок);

- копія паспорта власника будинку (квартири);

- копії паспортів громадян, зареєстрованих в будинку (квартирі), що

  відчужується;

- копія документу, який підтверджує право власності на будинок

  (квартиру);

- копія доручення представника власника будинку (квартири);

- копія паспорта представника власника.

4

Надання статусу дитини – сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування

 

Служба у справах дітей

- оригінали свідоцтв про народження дітей;

- документи, що засвідчують обставини, за яких дитина залишилася

  без батьківського піклування.

5

Надання висновку щодо визначення або зміни прізвища, по батькові дитини.

 

 

Служба у справах дітей

- заява одного з батьків;
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі

  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через

  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття

  реєстраційного номера облікової картки платника  податків та

  повідомили про це відповідний орган державної податкової 

  служби і мають відмітку в паспорті);
- копія свідоцтва про народження дитини;
- згода іншого з батьків на зміну прізвища дитини;

- документи, що підтверджують відсутність участі у вихованні,  

  утриманні дитини іншого з подружжя;

- інші документи, що мають істотне значення.

6

Надання висновку про можливість передачі дитини матері, батькові, які повернулися з місць позбавлення волі

 

 

Служба у справах дітей

- заява (від подружжя приймається спільна заява);       

- довідка про доходи;                                                       

- документ, що підтверджує право власності або користування

  житловим приміщенням;

- копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);

- копія паспорта;

- висновок про стан здоров’я заявника, складений за формою згідно

  з додатком.

7

Надання висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини

 

 

Служба у справах дітей

- заяви кожного з подружжя;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  

  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через

  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття

  реєстраційного номера облікової картки платника податків та

  повідомили про це відповідний орган державної податкової

  служби і мають відмітку в паспорті);

- копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

- довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія

  декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена

  органами державної податкової служби;

- копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів

  цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;

- висновок про стан здоров'я кожного заявника;

- засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя  на

  усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з

  подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;

- довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного

  заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем

  проживання заявника;

- копія документа, що підтверджує право власності або

  користування житловим приміщенням;

- свідоцтво про народження дитини;

- відомості про батьків та родичів дитини;

- довідка про склад сім’ї або осіб, зареєстрованих у житловому

  приміщенні, будинку;

- документи, які підтверджують право власності дитини на

  нерухомість (у разі наявності);

- опис майна дитини;

- висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток

  дитини;

- відомості або документи про освіту дитини (для дітей шкільного

  віку);

- дублікат обліково-статистичної картки;

- довідка про призначення та виплату пенсії, державної соціальної

  допомоги, аліментів тощо (у разі наявності);          

- ощадна книжка дитини або договір про відкриття рахунка в

  установі банку (у разі наявності);

- рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини,

  позбавленої батьківського піклування.

 

8

Надання висновку про можливість бути усиновлювачами

 

 

Служба у справах дітей

- заяви кожного з подружжя;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі

  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через

  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття

  реєстраційного номера облікової картки платника податків та

  повідомили про це відповідний орган державної податкової

  служби і мають відмітку в паспорті);

- копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

- довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія

  декларації про доходи за попередній календарний рік,засвідчена

  органами державної податкової служби;

- копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів  

  цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;

- висновок про стан здоров'я кожного заявника;

- засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на

  усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з

  подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;

- довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного   

  заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем   

  проживання заявника;

- копія документа, що підтверджує право власності або

  користування житловим приміщенням;

- документи на дитину.

 

9

Реєстрація покинутої дитини

 

Служба у справах дітей

- акт про покинуту дитину;

- повідомлення пологового будинку;

- клопотання служби

 

10

Надання висновку про доцільність позбавлення батьківських прав

 

Служба у справах дітей

- заява громадянина;
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта заявника;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі  

  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через

  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття

  реєстраційного номера облікової картки платника податків та

  повідомили про це відповідний орган державної податкової

  служби і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини;
- документи, що підтверджує відсутність участі одного з батьків у

  вихованні, утриманні, навчанні дитини.

11

Надання дозволу на продаж майна, право власності (користування) яким має малолітня (неповнолітня) дитина

 

Служба у справах дітей

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі

  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через

  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття

  реєстраційного номера облікової картки платника податків та

  повідомили про це відповідний орган державної податкової

  служби і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини;
- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини

  на відчужуване житло;
- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий

  відповідно до законодавства;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або  

  витяг з будинкової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між

  батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,

  піклувальників);
- копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для

  опікунів, піклувальників);
- копія документів на житло, яке буде придбане.
     У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї.

12

Надання дозволу на заставу майна, право власності (користування) яким має малолітня (неповнолітня) дитина 

 

Служба у справах дітей

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі

  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через

  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття  

  реєстраційного номера облікової картки платника податків та

  повідомили про це відповідний орган державної податкової

  служби і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини;
- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини

  на відчужуване житло;
- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий

  відповідно до законодавства;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або

  витяг з будинкової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між

  батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,

  піклувальників);
- копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для

  опікунів, піклувальників);
- копія документів на житло, яке буде придбане.
     У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї.

13

Надання дозволу на укладання договору дарування житла (майна) право власності (користування на яке має малолітня, (неповнолітня) дитина

 

Служба у справах дітей

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі

  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через

  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття

  реєстраційного номера облікової картки платника податків та

  повідомили про це відповідний орган державної податкової

  служби і мають відмітку в паспорті);
- копія свідоцтва про народження дитини;
- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини

  на відчужуване житло;
- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий

  відповідно до законодавства;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або

  витяг з будинкової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між

  батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,

  піклувальників);
- копія документів на житло, яке буде придбане.
     У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї. 

14

Надання дозволу на прийняття в дар житла (майна) на ім’я малолітньої, (неповнолітньої) дитини

 

Служба у справах дітей

- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі

  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через

  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття

  реєстраційного номера облікової картки платника податків та

  повідомили про це відповідний орган державної податкової

  служби і мають відмітку в паспорті);

- копія свідоцтва про народження дитини;
- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини

  на відчужуване житло;
- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий

  відповідно до законодавства;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або

  витяг з будинкової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між   

  батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,

  піклувальників);
- копія документів на житло, яке буде придбане.
      У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї.

15

Надання дозволу на придбання житла на ім’я малолітньої (неповнолітньої) дитини 

 

Служба у справах дітей

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі

  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через

  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття

  реєстраційного номера облікової картки платника податків та

  повідомили про це відповідний орган державної податкової    

  служби і мають відмітку в паспорті);
- копія свідоцтва про народження дитини;
- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини  

  на відчужуване житло;
- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий

  відповідно до законодавства;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або

  витяг з будинкової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між

  батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,

  піклувальників);
- копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для

  опікунів, піклувальників);
- копія документів на житло, яке буде придбане.
       У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї.

16

Надання дозволу на укладання договору міни (майна), право користування яким має малолітня (неповнолітня) дитина

 

Служба у справах дітей

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі

  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через

  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття

  реєстраційного номера облікової картки платника податків та

  повідомили про це відповідний орган державної податкової   

  служби і мають відмітку в паспорті);
- копія свідоцтва про народження дитини;
- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини

  на відчужуване житло;
- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий

  відповідно до законодавства;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або

  витяг з будинкової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між

  батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,

  піклувальників);
- копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для

  опікунів, піклувальників);
- копія документів на житло, яке буде придбане.
      У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених документів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї

17

Встановлення опіки (піклування) над малолітньою (неповнолітньою) дитиною 

 

Служба у справах дітей

- заява (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома

  подружжями);
- довідка про доходи за останні шість місяців або копія декларації

  про доходи, засвідчена в установленому порядку;
- документ, що підтверджує право власності або користування

  житловим приміщенням;
- копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
- довідка про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт

  та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію

  центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо

  включення кандидатів до єдиного банку даних;
- копія паспорту;
- висновок про стан здоров’я заявника, складений за формою згідно

  з додатком 5 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008

  № 866;
- довідка від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом

  із заявниками;
- довідка про наявність чи відсутність судимості;
- письмова згода всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають

  разом з особою, яка бажає взяти дитину - сироту або дитину,

  позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування,  

  утворити прийомну сім’ю або на власній житловій площі –

  дитячий будинок сімейного типу, засвідчену нотаріально або

  написану власноручно в присутності посадової особи, яка

  здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із

  зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, підпису посадової особи

  та дати.
       для дитини:
- свідоцтво про народження;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі

  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через

  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття

  реєстраційного номера облікової картки платника податків та

  повідомили про це відповідний орган державної податкової   

  служби і мають відмітку в паспорті);
- відомості про батьків та родичів дитини;
- довідку про склад сім’ї або осіб, зареєстрованих у житловому

  приміщенні, будинку;
- документи, які підтверджують право власності дитини на

  нерухомість (у разі наявності);
- опис майна дитини;
- висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток

  дитини;
- відомості або документи про освіту дитини (для дітей шкільного

  віку);
- довідка про призначення та виплату пенсії, державної соціальної

  допомоги, аліментів тощо (у разі наявності);
- ощадна книжка дитини або договір про відкриття рахунку в

  установі банку (у разі наявності);
- документи, які підтверджують статус дитини-сироти або дитини,

  позбавленої батьківського піклування, зазначені в п.п.23-25

  Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності,

  пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженому постановою  

  Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 (далі –

  Порядок);
- рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини,

  позбавленої батьківського піклування.

18

Надання дозволу на призначення періодичних зустрічей батьків, що проживають окремо, з дітьми 

 

Служба у справах дітей

- заява;
- копія паспорту;
- довідка з місця реєстрації (проживання);
- копія свідоцтва про укладання або розірвання шлюбу (у разі

  наявності);
- копія свідоцтва про народження дитини

19

Надання дозволу на продаж акцій, які належать малолітній  (неповнолітній) дитині

 

Служба у справах дітей

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі

  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через

  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття

  реєстраційного номера облікової картки платника податків та

  повідомили про це відповідний орган державної податкової   

  служби і мають відмітку в паспорті);
- копія свідоцтва про народження дитини;
- копія сертифікату акцій;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або

  витяг з будинкової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між

  батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,

  піклувальників);
- копія рішення про встановлення опіки над майном

  дитини (для опікунів, піклувальників)

20

Надання дозволу на укладання договору про припинення права на аліменти на дитину, в зв’язку з набуттям ним права власності на квартиру

 

Служба у справах дітей

- заяви кожного з батьків;
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі

  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через

  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття

  реєстраційного номера облікової картки платника податків та

  повідомили про це відповідний орган державної податкової   

  служби і мають відмітку в паспорті);
- копія свідоцтва про народження дитини;
- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини

  на відчужуване житло;
- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий

  відповідно до законодавства;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або

  витяг з будинкової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між

  батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,

  піклувальників);
- рішення суду про припинення права на аліменти (за наявності)

21

 Надання дозволу на перереєстрацію автомобіля, який належить малолітній (неповнолітній) дитині

 

Служба у справах дітей

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі

  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через

  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття

  реєстраційного номера облікової картки платника податків та

  повідомили про це відповідний орган державної податкової   

  служби і мають відмітку в паспорті);
- копія свідоцтва про народження дитини;
- копія документа, що підтверджує право власності на автомобіль

  дитини;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або

  витяг з будинкової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між

  батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,

  піклувальників);
- копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для

  опікунів, піклувальників).

 

22

Надання дозволу на виділення частки майна у спільній сумісній власності малолітньої (неповнолітньої) дитини

 

Служба у справах дітей

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі

  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через

  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття

  реєстраційного номера облікової картки платника податків та

  повідомили про це відповідний орган державної податкової  

  служби і мають відмітку в паспорті);
- копія свідоцтва про народження дитини;
- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини

  на відчужуване житло;
- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий

  відповідно до законодавства;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або

  витяг з будинкової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між

  батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,

  піклувальників);
- копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для

  опікунів, піклувальників).

23

Надання клопотання про призначення опіки над житлом

 

Служба у справах дітей

- заяви  опікунів, піклувальників;
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі

  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через

  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття

  реєстраційного номера облікової картки платника податків та

  повідомили про це відповідний орган державної податкової   

  служби і мають відмітку в паспорті);
- копія свідоцтва про народження дитини;
- документ, що підтверджує право власності (користування) дитини

  на відчужуване житло;
- витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий

  відповідно до законодавства;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або

  витяг з будинкової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між

  батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,

  піклувальників).

24

Надання дозволу на зняття грошових заощаджень від імені малолітньої (неповнолітньої) дитини

 

Служба у справах дітей

- заяви кожного з батьків (опікунів, піклувальників);
- заяви дітей (від 14-ти років);
- копія паспорта;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі

  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через

  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття

  реєстраційного номера облікової картки платника податків та

  повідомили про це відповідний орган державної податкової   

  служби і мають відмітку в паспорті);
- копія свідоцтва про народження дитини;
- довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або

  витяг з будинкової книги;
- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між

  батьками дитини (у разі наявності);
- копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів,

  піклувальників);
- копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для

  опікунів, піклувальників);
- документи, які підтверджують необхідність (потребу) зняття

  коштів.

25

Надання дозволу на перереєстрацію дитини

 

Служба у справах дітей

- копії свідоцтв про народження дітей;

- копії паспортів батьків (опікунів/піклувальників) та дітей, яким

  виповнилось 16 років;

- копія свідоцтва про смерть одного з батьків (за наявністю);

- копія свідоцтва матері-одиначки (за наявністю);

- копії рішень про встановлення опіки/піклування (за наявністю);

- копія свідоцтва про одруження (розлучення) батьків; - довідка про

  склад сім’ї та реєстрацію місця проживання дітей за адресою, де

  діти знімаються з реєстрації та за адресою, де діти будуть

  зареєстровані;

- копія свідоцтва про право власності (договір міни, договір

  купівлі-продажу, договір дарування та ін.) на житло де діти

  знімаються з реєстрації та за адресою, де діти будуть

  зареєстровані.

26

Надання дитині повної цивільної дієздатності

Служба у справах дітей

- заява дитини,

- копія паспорта

- копія свідоцтва про народження,

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі

  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через

  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття

  реєстраційного номера облікової картки платника податків та

  повідомили про це відповідний орган державної податкової   

  служби і мають відмітку в паспорті);
- копія свідоцтва про народження дитини заявника,

- довідка з місця реєстрації (проживання),

- письмова згода кожного з батьків (усиновлювачів) або

  піклувальника,

- копія трудової книжки,

- довідка з місця роботи,

- копія рішення про влаштування,

- копія рішення про надання статусу,

- інші документи, які мають істотне значення.

27

Надання висновку батькам, що проживають окремо щодо визначення місця проживання дитини

Служба у справах дітей

- заява того з батьків, що проживає окремо,

- копія паспорта,

- довідка з місця реєстрації (проживання),

- копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі

  наявності);

- копія свідоцтва про народження дитини,

- довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія

  декларації про доходи за попередній рік, засвідчена органами

  державної податкової служби,

- довідка з місця навчання, виховання дитини,

- довідка про сплату аліментів (у разі наявності),

- копія документів, що підтверджує право власності.

28

Надання дозволу про наявність умов для створення прийомної сім`ї

Служба у справах дітей

- заява кандидатів у прийомні батьки про утворення прийомної

  сім`ї;

- довідка про склад сім`ї,

- копія свідоцтва про шлюб, якщо заявники перебувають у шлюбі,
- довідка про доходи потенційної прийомної сім`ї за останні шість

  місяців або копія декларації про доходи, засвідчена в

  установленому порядку;
- копія документа, що підтверджує право власності або

  користування житловим приміщенням;

- довідка про проходження курсу навчання кандидатів у прийомні

  батьки і рекомендація центру соціальних служб для сім`ї, дітей та

  молоді щодо включення їх у  банк даних про сім`ї потенційних  

  усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків,

  батьків - вихователів,

- копії паспортів кандидатів у прийомні батьки;
- довідка про стан здоров’я кандидатів у прийомні батьки та членів

  сім`ї, які проживають разом з ними (довідка про відсутність

  хронічних захворювань, обстеження нарколога, венеролога,

  психіатра),
- довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного

  заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем

  проживання заявника;
- письмова згода всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають

  разом з кандидатами у прийомні батьки, на утворення прийомної

  сім`ї, засвідчена нотаріально.

- свідоцтво про народження дитини;
- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі

  фізичних осіб – платників податків (крім фізичних осіб, які через

  свої релігійні переконання відмовляються від прийняття

  реєстраційного номера облікової картки платника податків та

  повідомили про це відповідний орган державної податкової   

  служби і мають відмітку в паспорті);
- відомості про батьків та родичів дитини;
- довідку про склад сім’ї або осіб, зареєстрованих у житловому

  приміщенні, будинку;
- документи, які підтверджують право власності дитини на  

  нерухомість (у разі наявності);
- опис майна дитини;
- висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток

  дитини;
- відомості або документи про освіту дитини (для дітей шкільного

  віку);

- дублікат обліково-статистичної картки;
- довідка про призначення та виплату пенсії, державної соціальної

  допомоги, аліментів тощо (у разі  наявності);
- ощадна книжка дитини або договір про відкриття рахунку в

  установі банку (у разі наявності);
- рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини,

  позбавленої батьківського піклування.

29

Надання висновку про доцільність (недоцільність) повернення дитини у сім`ю або до закладу, де вона перебуває

Служба у справах дітей

- заява батьків або особи, яка їх заміняє,

- копія першої, другої та одинадцятої сторінки паспорта заявника,

- свідоцтво про народження дитини,

- довідка з місця навчання або перебування дитини,

- повідомлення з дитячого закладу, де перебуває дитина,

- довідка з місця проживання, про склад сім`ї та реєстрацію або

  витяг з будинкової книги,

- інформація з закладу, де перебуває дитина, про ставлення

  заявника до дитини, стан здоров’я дитини, інші обставини, що

  мають істотне значення,

- акт обстеження житлово-побутових умов проживання заявника,

- протокол бесіди з дитиною (за потребою).

Копії зазначених документів надаються разом з оригіналами та засвідчуються працівником служби у справах дітей, який здійснює прийом документів.

 У разі відсутності документів надаються їх нотаріально засвідчені копії.  

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь