Терешківська громада

Полтавський район Полтавська область

Актуальна інформація

Описание: img287

Фото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без описуФото без опису

Установи, які мають право приймати та розглядати документи для видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

У період дії воєнного стану внутрішньо переміщена особа для отримання довідки звертається за місцем фактичного перебування до:

- управління соціального захисту населення;

- уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг.

Звертаємо увагу, що заява про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи може бути подана в електронній формі з використанням мобільного застосунку Єдиного державного веб-порталу електронних послуг Портал Дія.

Обов’язок внутрішньо переміщеної особи:

 • повідомляти про зміну місця проживання орган соціального захисту населення за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття до нового місця проживання.
 • у разі добровільного повернення до покинутого постійного місця проживання внутрішньо переміщена особа зобов’язана повідомити про це орган соціального захисту населення за місцем отримання довідки не пізніш як за три дні до дня від’їзду.

Заявник має право подати до уповноваженого органу повідомлення про зміну фактичного місця проживання/перебування або про добровільне повернення до покинутого постійного місця проживання через Портал Дія.

Департамент соціального захисту населення

Полтавської облдержадміністрації

вул. Ціолковського, 47, м. Полтава

Як стати на облік внутрішньо переміщеній особі

Фото без опису

 

Обласна безкоштовна

0-800-500-620

Встановлення статусу внутрішньо переміщеної особи та взяття на облік регламентується Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»

Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Категорії осіб, які мають право на одержання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб

Довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи мають право отримати особи, які після введення Указом Президента України від 24.02.2022 №64 «Про введення воєнного стану в Україні» воєнного стану перемістились з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та яка визначена в переліку розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 №204-р "Про затвердження переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам в рамках Програми "єПідтримка" до іншої адміністративно-територіальної одиниці (зокрема, документом, що підтверджує місце проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, де проводяться бойові дії, є паспорт з відміткою про місце реєстрації або довідка про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру) та особи, житлові приміщення яких зруйновані або стали непридатними для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, що підтверджується відповідним актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири),

Також на отримання довідки мають право особи, задеклароване/зареєстроване місце проживання яких розташоване поза межами території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії, але такі особи:

перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії;

сплатили або за яких сплачено роботодавцем єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за IV квартал 2021 р. або за 2021 рік на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії.

Документи, які подаються для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб

Для отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи подається заява про взяття на облік за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 №332.

Для заповнення заяви необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків та інформації про встановлення групи інвалідності (у разі наявності).

У разі подання заяви про взяття на облік законним представником особи, від імені якої подається заява, додатково подаються:

документ, що посвідчує особу законного представника;

документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі);

у разі потреби - свідоцтво про народження дитини.

Порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 №332 (зі змінами).

Починаючи з травня 2022 р. допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які:

 • перемістилися з тимчасово окупованої російською федерацією території України;
 • перемістились з території, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих;
 • а також внутрішньо переміщеним особам, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали заявку до 20 травня 2022 р. на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг або за умови подання документального підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.

Інформація про території, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окуповані Російською Федерацією, є складовою частиною переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції (далі - перелік).

У разі віднесення територій до таких, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, допомога надається з 1 числа місяця, що настає за місяцем, в якому відповідна інформація внесена до переліку.

Допомога не надається внутрішньо переміщеним особам, які були обліковані як внутрішньо переміщені особи до 24 лютого 2022 р., крім осіб, які отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, та осіб, які повторно перемістилися з тимчасово окупованої Російською Федерацією території України, територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, після 24 лютого 2022 року.

Розмір допомоги

     Допомога надається у розмірах:

 •  для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 гривень на місяць;
 • для інших осіб – 2000 гривень на місяць.

Допомога надається щомісячно з місяця звернення.

Як отримати допомогу на проживання?

Для отримання допомоги на проживання необхідно стати на облік як внутрішньо переміщена особа, отримати відповідну довідку та подати заяву на отримання допомоги

Заява про надання допомоги на проживання подається:

- в електронній формі дистанційно через Портал Дія;

Або особисто за фактичним місцем перебування:

- у територіальних громадах - до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг;

- в містах обласного значення - до управління соціального захисту населення.

Заява подається від кожної повнолітньої особи, а інформація про неповнолітню дитину включається до заяви одного з батьків.

Неповнолітня дитина (віком від 14 до 18 років) має право самостійно звернутися за призначенням допомоги.

Заяву про виплату допомоги малолітній дитині, яка прибула без супроводження законного представника, може подавати від її імені родич (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат або сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, у яких проживає (перебуває) дитина.

Заяву про виплату допомоги малолітній дитині (до 14 років), яка прибула без супроводу, може подавати від її імені:

особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах (у тому числі хрещені батьки), за наявності документа, що підтверджує сімейні, родинні зв'язки особи з дитиною, виданого службою у справах дітей за місцем звернення;

особа, яку батьки або інші законні представники уповноважили супроводжувати дитину, що підтверджується письмовою заявою одного із законних представників, завіреною органом опіки та піклування;

особа, до сім'ї якої тимчасово влаштовано дитину, яка залишилися без батьківського піклування (за наявності копії наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування).

Виплата допомоги проводиться на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги «єПідтримка» або банківський рахунок заявника відкритий у будь якому уповноваженому банку (за стандартом IBAN), який зазначається у заяві

Всі соціальні послуги внутрішньо переміщеним особам надаються безкоштовно.

  Більш детальну інформацію можна отримати в Департаменті соціального захисту населення облвійськадміністрації за телефоном: (0532) 68-12-77.

 • Допомога на дітей одиноким матерям

Призначається одинокій матері (яка не перебувають у шлюбі), одинокому усиновителю, якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька дитини або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним органом РАЦС за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.

Право на допомогу також мають мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника.

Розмір допомоги дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, які становлять два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги.

Прожитковий мінімум у 2023 році  для дітей віком до 6 років  – 2272 грн,  від 6 до 18 років – 2833 грн;  від 18 до 23 років (за умови навчання за денною формою) – 2684 грн.

Допомога призначається на 6 місяців з місяця, в якому було подано заяву та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного віку (за умови навчання за денною формою - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення 23 років) включно.

    Право на допомогу визначається з урахуванням отриманих сім’єю доходів, її майнового стану, факту зайнятості працездатних членів сім’ї (роботи, навчання, здійснення догляду за дітьми до 3 років, до 6 років, на підставі висновку ЛКК, за тяжкохворими дітьми, за дітьми з інвалідністю, за особами з інвалідністю 1 групи, 2 групи внаслідок психічного розладу, за особами, які досягли 80-річного віку, надання соціальних послуг).

 • КУДИ НЕОБХІДНО ЗВЕРНУТИСЬ ЗА ОТРИМАННЯМ ДЕРЖАВНИХ ДОПОМОГ

Заява з необхідним пакетом документів для отримання допомог подається за фактичним місцем перебування:

- у територіальних громадах - до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг;

- в містах обласного значення - до управління соціального захисту населення.

Крім того, документи для призначення окремих видів допомог можна подати в електронній формі дистанційно через Портал Дія (допомоги на проживання ВПО, допомоги при народженні дитини).

 • ДОДАТКОВІ ОБЛАСНІ СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

В рамках Комплексної програми соціального захисту населення області з 2023 року запроваджено виплату:

-  разової грошової допомоги сім’ям внутрішньо переміщених осіб, у складі якої є дитина з інвалідністю у розмірі 4000 грн;

- надання матеріальної допомоги (за зверненням) онкохворим внутрішньо переміщеним особам у розмірі до 20 тис. грн, на онкохворих дітей до 100 тис. грн.

Департамент соціального захисту населення

Полтавської облдержадміністрації

вул. Ціолковського, 47, м. Полтава

До уваги внутрішньо переміщених осіб!

Як отримати державні соціальні допомоги за фактичним місцем перебування

Фото без опису

Обласна безкоштовна

0-800-500-620

Згідно діючого законодавства державні соціальні допомоги можуть призначатися та виплачуватися за фактичним місцем проживання (перебування), за умови не отримання допомоги за зареєстрованим місцем проживання.

Для отримання внутрішньо переміщеними особами  соціальної підтримки за місцем фактичного перебування (проживання) необхідно стати на облік, як внутрішньо переміщена особа, та  отримати відповідну довідку.


ПЕРЕЛІК ОКРЕМИХ ВИДІВ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ДОПОМОГ, ЯКІ  МОЖЕ ОТРИМАТИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНА ОСОБА  ЗА МІСЦЕМ ПЕРЕБУВАННЯ НА ОБЛІКУ

 • ДОПОМОГА НА ПРОЖИВАННЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ

Допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які:

 • перемістилися з тимчасово окупованих російською федерацією територій України;
 • перемістились з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих;
 • особам, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали заявку до 20 травня 2022 р. на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний веб портал електронних послуг, або за умови подання документального підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій.

Розмір допомоги:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 гривень на місяць;

для інших осіб – 2000 гривень на місяць.

Допомога надається щомісячно з місяця звернення.

______________________________________________________________

 • ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА  ДОПОМОГА МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ

Право на допомогу мають сім’ї, які з поважних або незалежних від них причин мають середньомісячний сукупний дохід нижчий від встановленого рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Розмір допомоги визначається як різниця між встановленим рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.  Для розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім’ї враховуються доходи за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму становить у 2023 році:

для працездатних осіб (45 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб): 1207,80 грн.;

для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю (100% прожиткового мінімум для осіб, які втратили працездатність): 2093 грн;

для дітей (130% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку) віком: до 6 років: 2953,60 грн; від 6 до 18 років: 3682,90 грн; від 18 до 23 років (за умови навчання за денною формою):  3489,20 грн.

Право на допомогу малозабезпеченим сім’ям визначається з урахуванням отриманих сім’єю доходів, її майнового стану, факту зайнятості працездатних членів сім’ї (роботи, навчання, здійснення догляду за дітьми до 3 років, до 6 років, на підставі висновку ЛКК, за тяжкохворими дітьми, за дітьми з інвалідністю, за особами з інвалідністю 1 групи, 2 групи внаслідок психічного розладу, за особами, які досягли 80-річного віку, надання соціальних послуг).

 • ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА ОСОБАМ З ІНВАЛІДНСТЮ З ДИТИНСТВА ТА ДІТЯМ З ІНВАЛІДІНСТЮ

Кому призначається допомога:

-особі з інвалідністю з дитинства (причина, група інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність визначаються органом медико-соціальної експертизи);

- на дітей з  інвалідністю віком до 18 років (причина і строк, на який встановлюється інвалідність визначаються лікарсько-консультативними комісіями дитячих лікувально-профілактичних закладів).

РОЗМІР ДОПОМОГИ У 2023 РОЦІ

(грн)

особам з інвалідністю з дитинства 1 групи підгрупи А з надбавкою на догляд (100% + 200 %  прожиткового мінімуму для особи, яка втратила працездатність, але не менше розміру допомоги на дитину підгрупи А віком від 6 до 18 років)

7 131,10

особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд (100% +100% прожиткового мінімуму для особи, яка втратила працездатність)

4 186

особам з інвалідністю з дитинства ІІ, ІІІ групи, на дітей з інвалідністю до 18 років без надбавки на догляд (не менше 100% прожиткового мінімуму для особи, яка втратила працездатність)

2 100

одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІ, групи, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

(80 % + 75 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)

3 244,15

одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІІ, групи, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд

2825,55

на дітей з інвалідністю підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд

(70% прожиткового мінімуму для особи, яка втратила працездатність + 200 %  прожиткового мінімуму для дитини до  6 років, на догляд)

6009,10

на дітей з інвалідністю до 6 років з надбавкою на догляд (70% прожиткового мінімуму для особи, яка втратила працездатність + 50 % прожиткового мінімуму для дитини до  6 років, на догляд)/

2601,10

на дітей з інвалідністю підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд  (70% прожиткового мінімуму для особи, яка втратила працездатність + 200 %  прожиткового мінімуму для дитини від 6  до 18 років, на догляд)

7131,10

на дітей з інвалідністю від 6 до 18 років з надбавкою на догляд

(70% прожиткового мінімуму для особи, яка втратила працездатність + 50 %  прожиткового мінімуму для дитини від  6 до 18  років, на догляд)

2881,60

 

 • ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ
 • Допомога при народженні дитини

Допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини (опікуну), який постійно проживає разом з дитиною.

Для призначення допомоги за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подається:  заява за встановленою формою та  свідоцтво про народження дитини. Опікун надає рішення про встановлення опіки.

Допомога призначається за умови звернення не пізніше 12 місяців після народження дитини  у розмірі 41280 гривень

Допомога виплачується одноразово при народженні дитини у сумі                   10320 грн, решта суми допомоги виплачується протягом 36 місяців по  860 грн.

Внутрішньо переміщені особи несуть відповідальність за достовірність інформації, наданої для отримання допомоги.

Контроль за дотриманням вимог законодавства під час надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам здійснюється територіальними органами Нацсоцслужби шляхом проведення вибіркової перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи, про що складається відповідний акт.

Під час проведення вибіркової перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи за відсутності внутрішньо переміщеної особи за фактичним місцем проживання/перебування посадова особа територіального органу Нацсоцслужби робить відповідний запис в акті і залишає внутрішньо переміщеній особі повідомлення про необхідність протягом десяти календарних днів прибути до органу соціального захисту населення за місцем перебування на обліку для проходження ідентифікації.

У разі коли внутрішньо переміщена особа протягом десяти календарних днів не прибула до органу соціального захисту населення, орган соціального захисту населення приймає рішення про припинення надання допомоги на проживання з наступного місяця.

Для відновлення виплати допомоги на проживання необхідно звернутись до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, центру надання адміністративних послуг або органу соціального захисту населення та подати нову заяву на призначення допомоги.

Звертаємо увагу, що допомога призначається з місяця звернення.

Департамент соціального захисту населення

Полтавської облдержадміністрації

вул. Ціолковського, 47, м. Полтава

До уваги внутрішньо переміщених осіб!

Як отримати допомогу

 на проживання

Обласна безкоштовна

0-800-500-620

 

Порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 №332 (зі змінами).

 

Починаючи з травня 2022 р. допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які:

 • перемістилися з тимчасово окупованої російською федерацією території України;

 

 • перемістились з території, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих;

 

 • а також внутрішньо переміщеним особам, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження і які подали заявку до 20 травня 2022 р. на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний вебпортал електронних послуг або за умови подання документального підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації..

Інформація про території, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окуповані Російською Федерацією, є складовою частиною переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції (далі - перелік).

У разі віднесення територій до таких, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, допомога надається з 1 числа місяця, що настає за місяцем, в якому відповідна інформація внесена до переліку.

Допомога не надається внутрішньо переміщеним особам, які були обліковані як внутрішньо переміщені особи до 24 лютого 2022 р., крім осіб, які отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, та осіб, які повторно перемістилися з тимчасово окупованої Російською Федерацією території України, територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, після 24 лютого 2022 року.

Розмір допомоги

Допомога надається у розмірах:

 •  для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 гривень на місяць;
 • для інших осіб – 2000 гривень на місяць.

Допомога надається щомісячно з місяця звернення.

Як отримати допомогу на проживання?

Для отримання допомоги на проживання необхідно стати на облік як внутрішньо переміщена особа, отримати відповідну довідку та подати заяву на отримання допомоги

Заява про надання допомоги на проживання подається:

- в електронній формі дистанційно через Портал Дія;

Або особисто за фактичним місцем перебування:

- у територіальних громадах - до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг;

- в містах обласного значення - до управління соціального захисту населення.

Заява подається від кожної повнолітньої особи, а інформація про неповнолітню дитину включається до заяви одного з батьків.

Неповнолітня дитина (віком від 14 до 18 років) має право самостійно звернутися за призначенням допомоги.

Заяву про виплату допомоги малолітній дитині, яка прибула без супроводження законного представника, може подавати від її імені родич (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат або сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, у яких проживає (перебуває) дитина.

Заяву про виплату допомоги малолітній дитині (до 14 років), яка прибула без супроводу, може подавати від її імені:

особа, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах (у тому числі хрещені батьки), за наявності документа, що підтверджує сімейні, родинні зв'язки особи з дитиною, виданого службою у справах дітей за місцем звернення;

особа, яку батьки або інші законні представники уповноважили супроводжувати дитину, що підтверджується письмовою заявою одного із законних представників, завіреною органом опіки та піклування;

особа, до сім'ї якої тимчасово влаштовано дитину, яка залишилися без батьківського піклування (за наявності копії наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування).

Виплата допомоги проводиться на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги «єПідтримка» або банківський рахунок заявника відкритий у будь якому уповноваженому банку (за стандартом IBAN), який зазначається у заяві.

 

Департамент соціального захисту населення

Полтавської облвійськадміністрації

вул. Ціолковського, 47, м. Полтава

Соціальні послуги для внутрішньо переміщених громадян у Полтавській області

                                                            Фото без опису

                                                                        Полтава

                                                                            2023

     Надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребуються сторонньої допомоги на рівні територіальних громад за місцем проживання забезпечують:

- 19 територіальні центри соціального обслуговування;

- 36 центрів надання соціальних послуг.

Перелік соціальних послуг, які надаються:

1) догляд вдома;

2) натуральна допомога;

3) інформування;

4) консультування;

5) догляд стаціонарний;

6) представництво інтересів;

7) посередництво;

8) соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;

9) екстрене (кризове) втручання;

10) соціальна адаптація;

11) соціальна профілактика;

12переклад жестовою мовою;

13) транспортні послуги.

Для отримання соціальних послуг Вам необхідно за своїм задекларованим місцем проживання (перебування) подати заяву про надання соціальних послуг до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення територіальних громад або безпосередньо до надавачів соціальних послуг.

Під час подання заяви, повідомлення пред’являються:

- паспорт громадянина України/паспорт громадянина України для виїзду за кордон/тимчасове посвідчення громадянина України/е-паспорт громадянина України/е-паспорт громадянина України для виїзду за кордон/е- документ;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, внесені до паспорта громадянина України.

До заяви, повідомлення додаються такі документи:

- копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ або пенсійне посвідчення, або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги;

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності). У разі технічної можливості копія зазначеної довідки подається в електронній формі з використанням мобільного додатка “Портал Дія”;

- копія свідоцтва про народження дитини віком до 18 років (за потреби).

У разі відсутності у Вас перелічених документів, рішення про надання таких соціальних послуг може прийматись без їх подання за однією заявою.

 

 


 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь