Терешківська громада

Полтавський район Полтавська область

Бюджет громади на 2023 рік

Дата: 05.01.2023 11:54
Кількість переглядів: 213

 

Терешківська сільська рада

Полтавського району Полтавської обл.

Двадцять перша сесія восьмого скликання

Рішення

 

«23»  грудня  2022 року           

с. Терешки

 

 

Про бюджет
Терешківської сільської територіальної громади
на 2023 рік

(1654000000)

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", Терешківська сільська рада Полтавського району Полтавської області  ВИРІШИЛА:

 

1. Визначити на 2023 рік:

доходи бюджету Терешківської сільської територіальної громади (далі по   тексту – територіальної громади) у сумі 112 359 784,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету територіальної громади – 110 149 784,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету територіальної громади
2 210 000,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету територіальної громади у сумі 112 359 784,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету територіальної громади -
110 099 784,00 гривень та видатки спеціального фонду бюджету територіальної громади - 2 260 000,00 гривень;

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 50 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 50 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету територіальної громади у розмірі 300 000,00 гривень, що становить 0,27 відсотків видатків загального фонду бюджету територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 200 000,00 гривень, що становить 0,18 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету територіальної громади на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

Надати право Виконавчому комітету Терешківської сільської ради приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями Терешківської сільської ради відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

4. Затвердити розподіл витрат бюджету територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 42 076 755,00 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді бюджету територіальної громади на 2023 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 103, 103-2, 103-3, 103-6, 104, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

2) джерелами формування у частині фінансування є кошти, визначені частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України в частині спрямування до бюджету розвитку (спеціального фонду) коштів із загального фонду.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету територіальної громади на 2023 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1, 71 Бюджетного кодексу України.

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статі 71 Бюджетного кодексу України.

7.Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету територіальної громади згідно відповідними пунктами частини першої статті 69-1, частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених відповідними пунктами статті 13, частиною другою статті 70 та частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Утворити в складі спеціального фонду бюджету територіальної громади на 2023 рік цільовий фонд та затвердити Положення про формування та використання коштів цільового фонду спеціального фонду бюджету Терешківської сільської територіальної громади у 2023 році згідно з додатком 6 до цього рішення.

9. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплату енергосервісу.

програму державних гарантій медичного обслуговування населення;

10. Дозволити начальнику Фінансового відділу Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

11. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право Фінансовому відділу Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України - позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету сільської територіальної громади, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Головним  розпорядникам коштів бюджету сільської об’єднаної територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету.

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2024 року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

13. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ сільської ради Полтавського району Полтавської області за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі , в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

У винятковому випадку, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, здійснювати перерозподіл видатків в межах їх загального обсягу за бюджетними   програмами, а    також   збільшення   видатків   розвитку   за     рахунок зменшення інших видатків (окремо  за загальним та спеціальним фондами бюджету),  здійснюється за  рішенням виконавчого комітету за погодженням  з постійною комісією сільської ради з питань фінансів , планування бюджету ,планування соціально-економічного розвитку , інвестицій і цін, визначення та відшкодування завданих збитків, заборгованості за користуванням землями комунальної власності, майном , з послідуючим затвердженням на черговій сесії сільської ради.

14. З 1 січня 2023 року з бюджету територіальної громади здійснюються видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, визначених у додатку 7 до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України.

15. Рішення набирає чинності з 01 січня 2023 року.

16. Додатки №№ 1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

17. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України Виконкому Терешківської сільської ради опублікувати рішення в газеті «Вісник Терешківської громади» та на офіційному сайті громади в  десятиденний строк з дня його прийняття.

18. Організацію виконання цього рішення покласти на Фінансовий відділ  сільської ради Полтавського району Полтавської області, контроль за виконанням рішення – постійні комісії сільської ради.

Сільський голова                                                               Віталій ТУРПІТЬКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

 

 

 

 

 

до рішення Терешківської сільської ради

 

 

 

 

 

"Про бюджет Терешківської сільської територіальної громади на 2023 рік"

 

 

 

 

 

від 23.12.2022 р

 

 

ДОХОДИ

 

 

Бюджету Терешківської сільської територіальної громади на 2023 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1654000000

 

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код

Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

 

 

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

10000000

Податкові надходження  

62 984 450,00

62 984 450,00

0,00

0,00

 

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

30 575 000,00

30 575 000,00

0,00

0,00

 

 

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

30 550 000,00

30 550 000,00

0,00

0,00

 

 

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

27 900 000,00

27 900 000,00

0,00

0,00

 

 

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

2 500 000,00

2 500 000,00

0,00

0,00

 

 

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

 

 

11020000

Податок на прибуток підприємств  

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

 

 

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

 

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

8 593 000,00

8 593 000,00

0,00

0,00

 

 

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

1 923 000,00

1 923 000,00

0,00

0,00

 

 

13010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування

23 000,00

23 000,00

0,00

0,00

 

 

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

1 900 000,00

1 900 000,00

0,00

0,00

 

 

13030000

Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення

6 670 000,00

6 670 000,00

0,00

0,00

 

 

13030800

Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу

6 500 000,00

6 500 000,00

0,00

0,00

 

 

13030900

Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату

170 000,00

170 000,00

0,00

0,00

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

5 292 547,00

5 292 547,00

0,00

0,00

 

 

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

 

 

14021900

Пальне

80 000,00

80 000,00

0,00

0,00

 

 

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 

2 312 547,00

2 312 547,00

0,00

0,00

 

 

14031900

Пальне

2 312 547,00

2 312 547,00

0,00

0,00

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

2 900 000,00

2 900 000,00

0,00

0,00

 

 

14040100

Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України

1 100 000,00

1 100 000,00

0,00

0,00

 

 

14040200

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)

1 800 000,00

1 800 000,00

0,00

0,00

 

 

18000000

Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України

18 523 903,00

18 523 903,00

0,00

0,00

 

 

18010000

Податок на майно

10 773 903,00

10 773 903,00

0,00

0,00

 

 

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

107 000,00

107 000,00

0,00

0,00

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

134 000,00

134 000,00

0,00

0,00

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

1 102 449,00

1 102 449,00

0,00

0,00

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

2 300 000,00

2 300 000,00

0,00

0,00

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

5 758 654,00

5 758 654,00

0,00

0,00

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

 

 

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

1 099 800,00

1 099 800,00

0,00

0,00

 

 

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

 

 

18030000

Туристичний збір 

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

 

 

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними особами 

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

 

 

18050000

Єдиний податок  

7 700 000,00

7 700 000,00

0,00

0,00

 

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб 

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

5 000 000,00

5 000 000,00

0,00

0,00

 

 

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

2 200 000,00

2 200 000,00

0,00

0,00

 

 

20000000

Неподаткові надходження  

2 450 000,00

240 000,00

2 210 000,00

0,00

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

 

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

 

 

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

 

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ  

2 210 000,00

0,00

2 210 000,00

0,00

 

 

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

2 210 000,00

0,00

2 210 000,00

0,00

 

 

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

2 210 000,00

0,00

2 210 000,00

0,00

 

 

 

Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

65 434 450,00

63 224 450,00

2 210 000,00

0,00

 

 

40000000

Офіційні трансферти  

46 925 334,00

46 925 334,00

0,00

0,00

 

 

41000000

Від органів державного управління  

46 925 334,00

46 925 334,00

0,00

0,00

 

 

41020000

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

19 381 200,00

19 381 200,00

0,00

0,00

 

 

41020100

Базова дотація

19 381 200,00

19 381 200,00

0,00

0,00

 

 

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

19 501 200,00

19 501 200,00

0,00

0,00

 

 

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

19 501 200,00

19 501 200,00

0,00

0,00

 

 

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

1 279 400,00

1 279 400,00

0,00

0,00

 

 

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

1 279 400,00

1 279 400,00

0,00

0,00

 

 

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

6 763 534,00

6 763 534,00

0,00

0,00

 

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

6 763 534,00

6 763 534,00

0,00

0,00

 

 

Х

Разом доходів

112 359 784,00

110 149 784,00

2 210 000,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради

 

Роман КОЖЕМ’ЯК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

 

 

 

 

 

до рішення Терешківської сільської ради

 

 

 

 

 

"Про бюджет Терешківської сільської територіальної громади на 2023 рік"

 

 

 

 

 

від 23.12.2022 р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФІНАНСУВАННЯ

 

 

Бюджету Терешківської сільської територіальної громади на 2023 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1654000000

 

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код

Найменування згідно
з Класифікацією фінансування бюджету

Усього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

 

 

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

Фінансування за типом кредитора

 

 

200000

Внутрішнє фінансування

0,00

-50 000,00

50 000,00

50 000,00

 

 

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

0,00

-50 000,00

50 000,00

50 000,00

 

 

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0,00

-50 000,00

50 000,00

50 000,00

 

 

X

Загальне фінансування

0,00

-50 000,00

50 000,00

50 000,00

 

 

Фінансування за типом боргового зобов’язання

 

 

600000

Фінансування за активними операціями

0,00

-50 000,00

50 000,00

50 000,00

 

 

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

0,00

-50 000,00

50 000,00

50 000,00

 

 

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0,00

-50 000,00

50 000,00

50 000,00

 

 

X

Загальне фінансування

0,00

-50 000,00

50 000,00

50 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради

 

Роман КОЖЕМ’ЯК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення Терешківської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Про бюджет Терешківської сільської територіальної громади на 2023 рік"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від 23.12.2022 р

 

 

РОЗПОДІЛ

 

 

видатків Бюджету Терешківської сільської територіальної громади на 2023 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1654000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

усього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

 

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

0200000

 

 

Виконавчий комітет Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області

51 549 633,00

44 253 252,00

19 763 353,00

2 556 805,00

7 296 381,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

51 599 633,00

 

 

0210000

 

 

Виконавчий комітет Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області

51 549 633,00

44 253 252,00

19 763 353,00

2 556 805,00

7 296 381,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

51 599 633,00

 

 

 

0100

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

15 380 526,00

15 380 526,00

11 324 975,00

590 327,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

15 430 526,00

 

 

0210150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

15 380 526,00

15 380 526,00

11 324 975,00

590 327,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

15 430 526,00

 

 

 

2000

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

8 252 390,00

8 252 390,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 252 390,00

 

 

0212111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

8 252 390,00

8 252 390,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 252 390,00

 

 

 

3000

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

7 038 400,00

7 038 400,00

3 473 785,00

318 280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 038 400,00

 

 

0213032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,00

 

 

0213033

3033

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

1 150 000,00

1 150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 150 000,00

 

 

0213035

3035

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

 

 

0213050

3050

1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

45 000,00

45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 000,00

 

 

0213090

3090

1030

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

128 300,00

128 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128 300,00

 

 

0213104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

4 600 000,00

4 600 000,00

3 473 785,00

318 280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 600 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

усього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

 

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

0213160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

 

 

0213172

3172

1010

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

 

 

0213242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

850 000,00

850 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850 000,00

 

 

 

4000

 

КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО

7 674 887,00

7 674 887,00

4 964 593,00

1 026 182,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 674 887,00

 

 

0214030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

1 815 204,00

1 815 204,00

1 244 148,00

10 712,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 815 204,00

 

 

0214060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

4 299 297,00

4 299 297,00

2 576 357,00

1 015 470,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 299 297,00

 

 

0214081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

1 460 386,00

1 460 386,00

1 144 088,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 460 386,00

 

 

0214082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

 

 

 

5000

 

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ

3 950 033,00

3 950 033,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 950 033,00

 

 

0215012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

 

 

0215032

5032

0810

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

2 893 228,00

2 893 228,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 893 228,00

 

 

0215052

5052

0810

Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості у здійсненні фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

 

 

0215053

5053

0810

Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості

556 805,00

556 805,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

556 805,00

 

 

 

6000

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

7 948 397,00

702 016,00

0,00

622 016,00

7 246 381,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 948 397,00

 

 

0216013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

350 000,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350 000,00

 

 

0216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

3 402 016,00

702 016,00

0,00

622 016,00

2 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 402 016,00

 

 

0216071

6071

0640

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

4 196 381,00

0,00

0,00

0,00

4 196 381,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 196 381,00

 

 

 

7000

 

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1 305 000,00

1 255 000,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 305 000,00

 

 

0217130

7130

0421

Здійснення  заходів із землеустрою

505 000,00

455 000,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

505 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

усього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

 

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

0217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

800 000,00

800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800 000,00

 

 

0600000

 

 

Відділ освіти Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області

55 897 732,00

55 897 732,00

37 645 940,00

4 478 247,00

0,00

2 210 000,00

0,00

2 210 000,00

0,00

0,00

0,00

58 107 732,00

 

 

0610000

 

 

Відділ освіти Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області

55 897 732,00

55 897 732,00

37 645 940,00

4 478 247,00

0,00

2 210 000,00

0,00

2 210 000,00

0,00

0,00

0,00

58 107 732,00

 

 

 

0100

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

2 875 310,00

2 875 310,00

2 263 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 875 310,00

 

 

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

2 875 310,00

2 875 310,00

2 263 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 875 310,00

 

 

 

1000

 

ОСВІТА

53 022 422,00

53 022 422,00

35 382 440,00

4 478 247,00

0,00

2 210 000,00

0,00

2 210 000,00

0,00

0,00

0,00

55 232 422,00

 

 

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

14 823 632,00

14 823 632,00

9 648 483,00

1 643 616,00

0,00

950 000,00

0,00

950 000,00

0,00

0,00

0,00

15 773 632,00

 

 

0611021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

15 991 151,00

15 991 151,00

7 667 564,00

2 771 751,00

0,00

1 260 000,00

0,00

1 260 000,00

0,00

0,00

0,00

17 251 151,00

 

 

0611031

1031

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

19 501 200,00

19 501 200,00

16 030 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 501 200,00

 

 

0611070

1070

0960

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

2 157 235,00

2 157 235,00

1 680 310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 157 235,00

 

 

0611151

1151

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

549 204,00

549 204,00

356 083,00

62 880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

549 204,00

 

 

3700000

 

 

Фінансовий відділ Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області

2 652 419,00

2 452 419,00

1 138 744,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 652 419,00

 

 

3710000

 

 

Фінансовий відділ Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області

2 652 419,00

2 452 419,00

1 138 744,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 652 419,00

 

 

 

0100

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

1 489 345,00

1 489 345,00

1 138 744,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 489 345,00

 

 

3710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1 489 345,00

1 489 345,00

1 138 744,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 489 345,00

 

 

 

8000

 

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

 

 

3718710

8710

0133

Резервний фонд місцевого бюджету

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

 

 

 

9000

 

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

963 074,00

963 074,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

963 074,00

 

 

3719710

9710

0180

Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування

606 574,00

606 574,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

606 574,00

 

 

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

356 500,00

356 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

356 500,00

 

 

X

X

X

УСЬОГО

110 099 784,00

102 603 403,00

58 548 037,00

7 035 052,00

7 296 381,00

2 260 000,00

50 000,00

2 210 000,00

0,00

0,00

50 000,00

112 359 784,00

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради

 

Роман КОЖЕМ’ЯК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №4

 

 

 

 

 

 

 

до рішення Терешківської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

"Про бюджет Терешківської сільської територіальної громади на 2023 рік"

 

 

 

 

 

 

 

від 23.12.2022 р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжбюджетні трансферти на 2023 рік

 

 

1654000000

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

 

Код Класифікації доходу бюджету /
Код бюджету

Найменування трансферту /
Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту

 

Усього

 

 

 

1

2

3

 

 

 

І. Трансферти до загального фонду бюджету

 

 

 

41020100

Базова дотація

19 381 200,00

 

 

 

9900000000

Державний бюджет України

19 381 200,00

 

 

 

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

19 501 200,00

 

 

 

9900000000

Державний бюджет України

19 501 200,00

 

 

 

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

1 279 400,00

 

 

 

1610000000

Обласний бюджет Полтавської області

1 279 400,00

 

 

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

6 763 534,00

 

 

 

1610000000

Обласний бюджет Полтавської області

93 400,00

 

 

 

1653500000

Бюджет Машівської селищної територіальної громади

257 918,00

 

 

 

1653600000

Бюджет Щербанівської сільської територіальної громади

1 337 027,00

 

 

 

1654100000

Бюджет Коломацької сільської територіальної громади

132 962,00

 

 

 

1654700000

Бюджет Новоселівської сільської територіальної громади

4 942 227,00

 

 

 

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

 

 

 

Х

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

46 925 334,00

 

 

 

Х

загальний фонд

46 925 334,00

 

 

 

Х

спеціальний фонд

0,00

 

 

 

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету /
Код бюджету

 

Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування трансферту /
Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту

 

Усього

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

І. Трансферти із загального фонду бюджету

 

 

 

3719710

9710

Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування

606 574,00

 

 

 

1653600000

 

Бюджет Щербанівської сільської територіальної громади

141 934,00

 

 

 

1654700000

 

Бюджет Новоселівської сільської територіальної громади

464 640,00

 

 

 

3719770

9770

Інші субвенції з місцевого бюджету

356 500,00

 

 

 

1653000000

 

Бюджет Новосанжарської селищної територіальної громади

56 500,00

 

 

 

1657000000

 

Відсутній у довіднику

300 000,00

 

 

 

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

 

 

 

Х

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

963 074,00

 

 

 

Х

загальний фонд

963 074,00

 

 

 

Х

спеціальний фонд

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради

 

Роман КОЖЕМ’ЯК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення Терешківської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Про бюджет Терешківської сільської територіальної громади на 2023 рік"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від 23.12.2022 р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл витрат Бюджету Терешківської сільської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2023 році

 

 

1654000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування
місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

усього

у тому числі бюджет розвитку

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

0200000

 

 

Виконавчий комітет Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області

 

 

36 169 107,00

36 169 107,00

0,00

0,00

 

 

0210000

 

 

Виконавчий комітет Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області

 

 

36 169 107,00

36 169 107,00

0,00

0,00

 

 

 

2000

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

 

 

8 252 390,00

8 252 390,00

0,00

0,00

 

 

0212111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

 

 

8 252 390,00

8 252 390,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Програма "Фінансової підтримки закладів охорони здоров’я, які обслуговують населення Терешківської територіальної громади на 2023рік"

Рішення 21 сесії восьмого скликання Терешківської сільської ради від 23.12.2022 р.

8 252 390,00

8 252 390,00

0,00

0,00

 

 

 

3000

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

 

7 038 400,00

7 038 400,00

0,00

0,00

 

 

0213032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

 

 

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

"Комплексна програма соціального захисту населення Терешківської територіальної громади на 2022-2025 роки"

Рішення 12 сесії 8 скликання Терешківської сільської ради від 24.12.2021р. "Про  затвердження  Комплексної програми  соціального захисту населення Терешківської територіальної громади на 2022-2025 роки "

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

 

 

0213033

3033

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

 

 

1 150 000,00

1 150 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

"Комплексна програма соціального захисту населення Терешківської територіальної громади на 2022-2025 роки"

Рішення 12 сесії 8 скликання Терешківської сільської ради від 24.12.2021р. "Про  затвердження  Комплексної програми  соціального захисту населення Терешківської територіальної громади на 2022-2025 роки "

1 150 000,00

1 150 000,00

0,00

0,00

 

 

0213035

3035

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

 

 

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування
місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

 

усього

у тому числі бюджет розвитку

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

"Комплексна програма соціального захисту населення Терешківської територіальної громади на 2022-2025 роки"

Рішення 12 сесії 8 скликання Терешківської сільської ради від 24.12.2021р. "Про  затвердження  Комплексної програми  соціального захисту населення Терешківської територіальної громади на 2022-2025 роки "

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

 

 

0213050

3050

1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

45 000,00

45 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

"Комплексна програма соціального захисту населення Терешківської територіальної громади на 2022-2025 роки"

Рішення 12 сесії 8 скликання Терешківської сільської ради від 24.12.2021р. "Про  затвердження  Комплексної програми  соціального захисту населення Терешківської територіальної громади на 2022-2025 роки "

45 000,00

45 000,00

0,00

0,00

 

 

0213090

3090

1030

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

 

 

128 300,00

128 300,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

"Комплексна програма соціального захисту населення Терешківської територіальної громади на 2022-2025 роки"

Рішення 12 сесії 8 скликання Терешківської сільської ради від 24.12.2021р. "Про  затвердження  Комплексної програми  соціального захисту населення Терешківської територіальної громади на 2022-2025 роки "

128 300,00

128 300,00

0,00

0,00

 

 

0213104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

 

 

4 600 000,00

4 600 000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

Програма фінансування утримання та забезпечення соціальними послугами громадян за місцем проживання, які не здатні до   самообслуговування у зв’язку з похилим  віком, хворобою, інвалідністю, осіб/сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах “Центром надання соціальних послуг Терешківської  сільської ради  Полтавського району  Полтавської області” на 2023 рік.
 

Рішення 19 сесії восьмого скликання Терешківської сільської ради від 11.11.2022 р.

4 600 000,00

4 600 000,00

0,00

0,00