Терешківська громада

Полтавський район Полтавська область

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів на території Терешківської сільської ради

Дата: 09.05.2022 14:38
Кількість переглядів: 74

Фото без опису

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу

на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів на території Терешківської сільської ради

 

 

1.Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Терешківська сільська рада Полтавського району Полтавської області, 38762 , Полтавська область,  Полтавський район, село Терешки, вул. Шевченка 1А.

2.Підстава для проведення конкурсу: Рішення Виконавчого комітету Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області від 16.09.2021р. № 135 «Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів на території населених пунктів Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

3. Місце проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення твердих побутових відходів:

Місце: 38762 , Полтавська область,  Полтавський район, село Терешки,                       вул. Шевченка 1А , тел. +380669600352.

    Приходько Надія Володимирівна – секретар конкурсної комісії, начальник відділу  містобудування та архітектури Виконавчого комітету Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

4.Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

4.1. Наявність в учасника конкурсу спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення твердих побутових відходів, що створюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах, організаціях на території населених пунктів Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

 Наявність матеріально-технічної бази, технічний стан якої дозволяє забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення твердих побутових відходів, здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів, підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів.

4.2. Вартість надання послуги з вивезення твердих побутових відходів.

4.3. Досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів – не менше двох років.

4.4. Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

4.5. Наявність ліцензій та дозволів на надання послуги, якщо це передбачено чинним законодавством України.

 1. Обсяг послуг з вивезення твердих побутових відходів складає 19185 тис. м³ на 2022 рік .

Конкурс проводиться на визначення виконавця послуги з вивезення твердих побутових відходів як окремої комунальної послуги, право на яку виборюється на конкурсних засадах, що передбачає зокрема:

 – організацію надання підприємствам, установам, організаціям, мешканцям на території населених пунктів Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області послуг з вивезення твердих побутових відходів відповідно до стандартів, нормативів передбачених Законами України «Про житлово - комунальні послуги», «Про відходи», Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р. №1070 «Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів»,

– планування заходів щодо збереження та сталого функціонування об’єктів,

– забезпечення споживачів послугами з вивезення твердих побутових відходів.

 1. Перелік документів, оригінали та (або) копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам:

– виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

– балансового звіту суб’єкта господарювання за останній звітній період;

– документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб’єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб’єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

– документа, що містить відомості про обсяги надання послуг з вивезення твердих побутових відходів за останній рік;

– технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

– довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення твердих побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

– довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

– довідки про проходження водіями медичного огляду;

– документа, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів;

– документа, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо;

– інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення твердих побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.

 1. Вимоги до конкурсних пропозицій:

7.1. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

7.2. Конкурсна пропозиція друкується та підписується учасником або особою уповноваженою на право підпису від імені учасника, повноваження цієї особи зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки (за її наявності) учасника та підпис уповноваженої особи. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи, що підписує пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до організатора конкурсу та підписаних відповідним чином, несе учасник.

7.3. Конкурсна пропозиція повинна бути прошита, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

7.4. Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.

 1. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

1) наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів (власних чи орендованих) для збирання та перевезення твердих побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах та організаціях, розміщених у межах певної території перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби різних типів для збирання та перевезення твердих побутових відходів для підтвердження факту наявності достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів учасник подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації про обсяги надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, наведеної у конкурсній документації;

2) можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів наявність власного або орендованого контрольно-технічного пункту;

3) підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення твердих побутових відходів наявність власного або орендованого обладнання для миття контейнерів та спеціально обладнаних транспортних засобів;

4) можливість проводити в установленому законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті використання власного медичного пункту або отримання таких послуг на договірній основі;

5) можливість забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для перевезення твердих побутових відходів на підставі та у порядку, встановленому законодавством зберігання спеціально обладнаних транспортних засобів забезпечують штатні працівники або інше підприємство за договором на власній або орендованій території виконавця послуг;

6) наявність системи контролю руху спеціально обладнаних транспортних засобів під час збирання та перевезення твердих побутових відходів перевага надається учасникові, що використовує супутникову систему навігації;

7) вартість надання послуг з вивезення твердих побутових відходів;

8) досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил перевага надається учасникові, що має досвід роботи з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил понад три роки.

9) наявність у працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців) перевага надається учасникові, який не має порушень правил безпеки дорожнього руху водіями спеціально обладнаних транспортних засобів під час надання послуг з вивезення твердих побутових відходів.

 1. Проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї:

– учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу;

– організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення про роз’яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій надає письмове роз’яснення.

У разі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів.

– організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів;

– організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді повідомляє усіх учасників конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію.

У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менш як на сім календарних днів, про що повідомляються учасники.

 1. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

– Спосіб подання конкурсних пропозицій – особисто або поштою.

– Місце подання конкурсних пропозицій – 38762, Полтавська область, Полтавський район, с. Терешки, вул. Шевченка 1А.

– Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – до 10 год. 00 хв. 09.06.2022 року.

– Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

– Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

– Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

 1. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:

 

– Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться о10 год. 00 хв. 13.06.2022 року за адресою: 38762, Полтавська область, Полтавський район,                 с. Терешки, вул. Шевченка 1А, (не пізніше як через п’ять днів після останнього дня подачі)

– Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди.

– Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

– Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

 1. Визнання конкурсу таким, що не відбувся.

За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

– учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

– конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

– встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

– учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:

– неподання конкурсних пропозицій;

– відхилення всіх конкурсних пропозицій.

У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

Конкурсні пропозиції, які не були відхилені оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

 1. Критерії та методика оцінки конкурсних пропозицій:

13.1. Показники учасників конкурсу оцінюються за такими критеріями:

№ з/п

Критерій

Оцінка

1

Технічні вимоги

 
 

Наявність сертифіката відповідності послуг

10

2

Характеристика наявної матеріально – технічної бази:

 
 

Власна

10

 

Орендована з власними фахівцями щоденного контролю технічного стану автотранспорту та медичного контролю стану здоров’я водіїв

5

 

Орендована з наданням послуг відповідною організацією

0

3

Наявність власного автотранспорту з діючими ліцензійними картками

 
 

% власного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту перевізника -0

0

 

% власного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту перевізника до 50%

5

 

% власного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту перевізника більше 50%

10

4

Наявність автотранспорту вітчизняного виробництва:

 
 

% вітчизняного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту перевізника – 0

0

 

% вітчизняного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту перевізника до 50%

3

 

% вітчизняного автотранспорту у загальній к-сті автотранспорту перевізника більше 50%

6

5

Термін експлуатації автотранспорту, які пропонуються на конкурс:

 
 

Середній термін експлуатації автотранспорту перевізника до 1 року

6

 

Середній термін експлуатації автотранспорту перевізника до 5 років

4

 

Середній термін експлуатації автотранспорту перевізника 5- 10 років

2

 

Середній термін експлуатації автотранспорту перевізника понад 10 років

0

 

Професійні вимоги

 

6

Стаж роботи перевізника на організації збору, вивезення ТВП

 
 

Стаж роботи підприємства до 3 років

0

 

Стаж роботи підприємства 3 – 6 років

3

 

Стаж роботи підприємства більше 6 років

4

7

Оцінка додаткових умов (вартість транспортних послуг, якість перевезення тощо, інше )

 
 

Додатковий критерій 1

 
 

Додатковий критерій 2

 
 

Додатковий критерій 3

 
 

Визначається шляхом голосуванням членами конкурсної комісії. Кожен член конкурсної комісії оцінює додаткові умови двома балами.

 
 1. Визначення переможця конкурсу та укладення договору. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні. Організатор конкурсу протягом не більш як п’яти робочих днів з дня проведення конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на певній території населеного пункту, межі якої були визначені умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як п’ять років.

У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення твердих побутових відходів на певній території населеного пункту, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс. З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на певній території населеного пункту відповідно до типового договору.

 1. Розгляд спорів. Спори, що виникають у зв’язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь