Терешківська громада

Полтавський район Полтавська область

Аналіз регуляторного впливу Проекту рішення «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області»

Дата: 02.12.2022 14:25
Кількість переглядів: 124

Аналіз регуляторного впливу

Проекту рішення Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Терешківськаої сільської ради Полтавського району Полтавської області»

(далі - Аналіз)

Розроблений на виконання вимог ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» від 11.03.2004 року № 308.

Розробник проекту регуляторного акта: Відділ містобудування та архітектури Виконавчого комітету Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

 

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

 

Причиною виникнення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання є відсутність затверджених Правил розміщення зовнішньої реклами на території Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області, що впливає на діяльність суб’єктів господарювння в сфері зовнішньої реклами на території Терешківської сільської ради.

Відповідно до Закону України «Про рекламу» розміщення зовнішньої реклами в населених пунктах проводиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, та в порядку, встановленому цими органами на підставі Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 2067 від 29.12.2003 року.

У зв’язку з цим виникла необхідність затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області, які будуть базовим документом для врегулювання питань, пов’язаних з розміщенням рекламних засобів та подальшого розвитку рекламної сфери на території сільської ради.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

-

Держава, в т.ч.:

ОМС – Терешківська сільська рада

Так

-

Суб’єкти господарювання

Так

-

У тому числі суб’єкти малого підприємства

Так

-

 

Проблема не вирішується ринковим механізмом, оскільки розробка проекту Правил розміщення зовнішньої реклами затверджують, згідно діючого законодавства, органи місцевого самоврядування.

Проблема, яку пропонується розв’язати шляхом прийняття даного проекту рішення Терешківської сільської ради, не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів.

Впровадження даного регулювання є доцільним, оскільки регуляторний акт спрямований на визначення умов надання дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами для всіх суб’єктів господарювання, впорядкування розташування рекламних засобів на території Терешківської сільської ради.

 

 1. Цілі державного регулювання

 

Проект рішення розроблено відповідно до Закону України «Про рекламу» з метою врегулювання відносин, які виникають у зв’язку із розміщенням зовнішньої реклами на території Терешківської сільської ради.

Основні цілі регулювання:

 • забезпечення вимог чинного законодавства у сфері розміщення зовнішньої реклами, нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування;
 • створення системи контролю за дотриманням правил розміщення зовнішньої реклами;
 • врегулювання взаємовідносин між Терешківською сільською радою та розповсюджувачами зовнішньої реклами;
 • впорядкування розміщення зовнішньої реклами;
 • збільшення обсягів надходжень грошових коштів до бюджету за користування місцями розміщення спеціальних конструкцій, що знаходяться в комунальній власності;
 • приведення до порядку розміщення реклами, визначення розміру плати за тимчасове використання місця для розміщення зовнішньої реклами, порядку проведення демонтажу, обліку, зберігання і реалізації рекламних засобів зовнішньої реклами, яке перебуває у комунальній власності Терешківської сільської ради.

 

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

  1. Визначення альтернативних способів

У ході визначення альтернативних способів досягнення встановлених цілей державного регулювання доцільно розглянути наступні прийнятні альтернативи:

Види альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

(не прийняття регуляторного акта)

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки не врегульовує механізм розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території Терешківської сільської ради

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта)

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання та надає можливість затвердити Правсила розміщення зовнішньої реклами на території Терешківської сільської ради, регулювати відносини, що виникають у зв’язку із розміщення зовнішньої реклами, а також забезпечить виконання на території громади положень, визначених законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про благоустрій населених пунктів» та Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 (зі змінами).

Не прийняття регуляторного акта є неприйнятним, оскільки це заблокує можливість суб’єктам господарювання у сфері реклами отримати на законних підставах дозвіл на розміщення зовнішньої реклами на території Терешківської сільської ради.

Прийняття регуляторного акта надасть можливість врегулювати відносини, які виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами на території Терешківської громади Полтавського району Полтавської області та матиме вплив на продуктивність суб’єктів господарювання, які надають рекламні послуги.

  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Види альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

(не прийняття регуляторного акта)

Відсутні

Зменшення надходжень до бюджету. Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта)

Впровадження чіткого механізму із видачі дозволів, регулювання взаємодії Терешківської сільської ради із суб’єктами господарювання. Збільшення надходжень до бюджету.

Витрати часу на розробку та прийняття регуляторного акту.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Види альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

(не прийняття регуляторного акта)

Відсутні

Інформаційна необізнаність громадян щодо товарів та послуг, які виробляють (пропонують) суб’єкти господарювання.

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта)

Проінформованість населення про товари та послуги, соціально-культурні заходи, тощо. Впорядкування тв покращення естетичної привабливості території сільської ради.

Реалізація проекту регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Види альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

(не прийняття регуляторного акта)

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта)

Отримання дозвільної документації у встановленому законодавством порядку та визначені строки. Забезпечення розвитку ринку рекламних послуг для суб’єктів господарювання.

Плата за користування місцем розташування зовнішньої реклами.

 

Перша альтернатива є неприйнятною, оскільки унеможливлює виконання поставлених цілей, врегулювання відносин між сільською радою та суб’єктами господарювання в сфері зовнішньої реклами на території громади.

Застосування другої альтернативи надасть можливість врегулювати питання стосовно законного розміщення реклами на території Терешківської сільської ради та врегулювання відносин між сільською радою та суб’єктами господарювання в сфері зовнішньої реклами на території громади.

 

 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

(не прийняття регуляторного акта)

1 (цілі регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті)

Питання стосовно розміщення зовнішньої реклами на території сільської ради залишить не врегульованим, що призведе до унеможливлення досягнення поставлених цілей.

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта)

4 (цілі регуляторного акта, які можуть можуть бути досягнуті повністю)

Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повністю та нададуть можливість користуватися врегульованим, єдиним, прозорим механізмом отримання дозвільної документації у сфері розміщення зовнішньої реклами. Врегулювання відносин у сфері розміщення зовнішньої реклами на території сільської ради.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

(не прийняття регуляторного акта)

Відсутні

Відсутні

Цілі не будуть досягнуті, оскільки в чинному законодавстві не існує єдиного нормативного акту, який би чітко визначав порядок отримання дозвільних документів у сфері розміщення зовнішньої реклами.

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта)

Прийняття регуляторного акта врегулює питання одержання дозвільних документів на розміщення зовнішньої реклами на території сільської ради. Збільшення надходження до бюджету.

Витрати часу на розробку та прийняття регуляторного акту.

Прийняття регуляторного акта надасть можливість користуватися врегульованим, єдиним, зрозумілим для всіх та прозорим механізмом отримання дозвільної документації у сфері розміщення зовнішньої реклами на території Терешківської сільської ради.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

(не прийняття регуляторного акта)

Залишення ситуації, що склалась, без змін, не забезпечить досягнення поставленої цілі, не надасть можливість суб’єктам господарювання у сфері рекламних послуг отримати на законних підставах дозвіл на розміщення зовнішньої реклами на території Терешківської сільської ради. Дана альтернатива є неприйнятною.

Ризики відсутні

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта)

Дана альтернатива прийнятна, оскільки є найбільш раціональним варіантом врахування інтересів всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив. Забезпечення прозорої процедури розміщення зовнішньої реклами на території Терешківської сільської ради, що у свою чергу надасть можливість забезпечення розвитку ринку рекламних послуг.

Вплив чинного законодавства; економічна криза, наслідком якої може стати нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання та відмова від здійснення господарської діяльності.

 

 1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Зазначену проблему планується розв’язати шляхом затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

Запропонований регуляторний акт регулює відносини, що виникають у зв’язку з розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території Терешківської сільської ради та визначає порядок надання дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами. Визначаються повноваження робочого органу, процедура погодження, отримання, продовження дозволу, розрахунок плати за тимчасове користування місцем для розміщення рекламних засобів, вимоги до зовнішньої реклами, тощо.

Організаційні заходи для впровадження регулювання:

 • розробка проекту регуляторного акта «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області»;
 • оприлюднення проекту рішення Терешківської сільської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області»;
 • затвердження проекту регуляторного акта «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області» на сесії Терешківської сільської ради;
 • оприлюднення регуляторного акта у засобах масової інформації .

Реалізація даного механізму та заходів вирішить проблему, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання та забезпечить високий ступінь ефективності досягнення цілей, визначених при розробці регулятором акта.

 

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Для реалізації регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з місцевого бюджету.

Підготовка документів не потребує наявності кваліфікаційних або ліцензійних сертифікатів. Населення громади інформується через засоби масової інформації.

 1. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Проект регуляторного акта є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого строку.

Дія даного акта є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акта або на його цілі. Доповнення та зміни до регуляторного акта будуть вноситись після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та в разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності.

 

 1. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

 • надходження коштів до місцевого бюджету у зв’язку з безпосередньою дією регуляторного акту – надходження коштів до місцевого бюджету збільшиться;
 • рівні умови для всіх розповсюджувачів зовнішньої реклами;
 • рівень проінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, а також населення громади;
 • дія регуляторного акта поширюється на суб’єкти господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб підприємців), які мають намір розмістити об’єкти зовнішньої реклами на території Терешківської сільської ради.

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюється відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом використання статистичних даних. Згідно ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через 6 місяців з дня прийняття цього регуляторного акту, повторне – через рік з дня набрання чинності, та періодичне – через три роки з моменту проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження впливу цього регуляторного акта буде здійснюватись статистичним та соціологічним методами.

 

Начальник Відділу

містобудування та архітектури

Виконавчого комітету

Терешківської сільської ради

Полтавського району

Полтавської області                                                            Н.В. Приходько

 

 

 

 

 

Додаток1

до аналізу регуляторного впливу

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з “07” листопада 2022 р. по “18”листопада 2022 р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робоча зустріч – 07.11.2022 року

3

Заперечення та зауваження відсутні, регулювання сприймається

2

Письмові запити до розповсюджувачів зовнішньої реклами з детальним роз’ясненням впливу регуляторного акту та оновлених тарифів – 18.11.2022 року

-

-

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

- кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 0 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 0 (одиниць) та мікропідприємництва 0 (одиниць);

- питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 0 (відсотків)

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

5

Інші процедури (збільшення плати за розташування рекламних засобів)

-

-

-

6

Разом, гривень

-

-

-

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

-

-

-

8

Сумарно, гривень

-

-

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

-

-

-

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

(укладання додаткових угод до договорів)

0,5×7200/(8×20) = 22,50 грн

-

-

11

Процедури офіційного звітування

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

-

-

13

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14

Разом, гривень

22,50

-

-

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

0

 

 

16

Сумарно, гривень

0

-

0

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Виконавчий комітет Терешківської сільської ради (назва державного органу)

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

 

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

-

-

-

-

-

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-

-

-

-

-

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): підготовка додаткових угод до договорів на розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами

0,5 год

7200/(8×20) = 45,00 грн

-

0

0

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

0

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

0

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

Регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

-

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

-

-

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

-

-

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

-

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

-

-

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Корегуючі (пом’якшувальні) заходи не застосовуються.

 

Начальник Відділу

містобудування та архітектури

Виконавчого комітету

Терешківської сільської ради

Полтавського району

Полтавської області                                                             Н.В. Приходько

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь