Терешківська громада

Полтавський район Полтавська область

Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків

Дата: 25.08.2022 09:24
Кількість переглядів: 111

Фото без опису

 

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків, в яких не створено об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирними будинками на території Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області

25.08.2022р.

                На виконання вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 № 150 та рішення виконавчого комітету Терешківської сільської ради від 29.07.2022 № 84 «Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків на території Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області» оголошується конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків, в яких не створено об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирними будинками на території Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

 1.Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Виконавчий комітет Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області (38762, Полтавська обл., Полтавський р-н, село Терешки, вул. Шевченка, буд. 1А).

 2.Прізвище, посади та номери контактних телефонів осіб, уповноважених  здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу.

Секретар комісії – Макаренко Яна Олександрівна, спеціаліст 1 категорії – юрисконсульт юридичного відділу виконавчого комітету Терешківської сільської ради,  контактний телефон 0669600352.           

 7.Критерії оцінки конкурсних пропозицій.

1.ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону Україні «Про житлово - комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м2 загальної площі багатоквартирного будинку;

2.рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;

3.наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

4.фінансова спроможність учасника конкурсу;

5.наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;

Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

Порядок набуття статусу учасника конкурсу

На виконання п. 1 Розділу III Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, для участі у конкурсі учасники конкурсу подають його організатору заяву (згідно з Додатком № 3 до конкурсної документації), у якій зазначають:

фізичні особи - підприємці - прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

юридичні особи - повне найменування, код за ЄДРПОУ.

     До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - фізичної особи - підприємця) (з 01 січня 2019 року).

     У цій же заяві, суб’єкт господарювання, який планує взяти участь у конкурсі повинен зазначити про свій намір взяти участь у конкурсі.

     З моменту отримання такої заяви, суб’єкт господарювання набуває статусу «учасника конкурсу».

     Крім того, у відповідності до п. 7 Розділу II Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків, суб’єкт господарювання у цій заяві зазначає спосіб надання йому конкурсної документації: наручно (із зазначенням відповідного номеру телефону для зв’язку з метою інформування про можливість отримання конкурсної документації); засобами електронної пошти (із зазначенням відповідної адреси електронної пошти); засобами поштового зв’язку (із зазначенням адреси, на яку необхідно направити конкурсну документацію) тощо.

     У випадку, якщо у заяві не зазначено спосіб надання конкурсної документації, вважається, що такий учасник конкурсу не має необхідності в отриманні конкурсної документації і має намір звернутися для її отримання, шляхом написання окремої заяви.

     Відомості, зазначені у заяві учасника конкурсу, перевіряє організатор конкурсу після їх надходження у порядку, встановленому частиною сьомою статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

     Витяги з ЄДРПОУ організатором конкурсу долучаються до конкурсних пропозицій учасників конкурсу.

     У разі якщо учасником конкурсу у заяві зазначено недостовірну інформацію чи її виявлено під час перевірки відомостей, зазначених у заяві, заява учасника конкурсу відхиляється, про що організатор конкурсу повідомляє його у триденний строк.

     Тобто, у випадку виявлення недостовірності даних, зазначених у цій заяві, суб’єкт господарювання не набуває статусу «учасника конкурсу» з усіма витікаючими наслідками.

Перелік документів, що подаються учасниками конкурсу у складі конкурсної пропозиції для їх оцінювання:

конкурсна пропозиція (згідно з Додатком № 4 до конкурсної документації).

засвідчені документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - юридичної особи), або засвідчені документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - фізичної особи - підприємця) (з 01 січня 2019 року).

     Таким документом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання професійної атестації за професією “менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)”» від 28.11.2018 № 1010 є відповідний кваліфікаційний сертифікат, а також документ, що підтверджує трудові відносини працівника із вказаним сертифікатом з учасником конкурсу.

засвідчені учасником конкурсу копії документів, що засвідчують повноваження керівника чи представника учасника конкурсу;

засвідчена учасником конкурсу копія статуту (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) юридичної особи - учасника конкурсу;

засвідчена учасником конкурсу копія фінансової звітності суб’єкта господарювання за останній звітний період, а також копія проміжної фінансової звітності за всі періоди поточного року;

оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, що підтверджує здійснення учасником конкурсу економічної діяльності сфері управління нерухомим майном (інформація у витягу повинна бути актуальною на період не менше ніж за п’ять робочих днів до дати розкриття пропозицій учасників);

засвідчена учасником конкурсу копія витягу з реєстру платників ПДВ (якщо учасник є платником ПДВ);

засвідчена учасником конкурсу копія витягу з реєстру платників єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку);

засвідчена учасником конкурсу копія декларації платника єдиного податку за останній звітний період (якщо у часник є платником єдиного податку);

10) оригінал довідки державної податкової служби про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;

11) оригінал довідки учасника у довільній формі про: фінансову спроможність чи наявність коштів, необхідних для надання послуги з управлінні у повному обсязі не менше одного місяця  з наданням підтверджуючих документів (в т.ч. - оригінали довідок з банків, що підтверджують наявність відповідної суми коштів).

12) оригінал довідки учасника конкурсу довільної форми, по містить інформацію про рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою з наданням засвідчених копій підтверджуючих документів;

13) засвідчені учасником конкурсу копії технічних паспортів на транспортні засоби учасника;

14) оригінал довідки учасника довільної форми, яка містить інформацію про розміщення адміністративних та виробничих приміщень учасника, засоби зв’язку з керівництвом учасника та банківські реквізити учасника конкурсу;

15) оригінал довідки довільної форми, яка містить інформацію про наявний персонал відповідної кваліфікації та досвіду, який буде залучатись для надання послуг з управління багатоквартирними будинками із наданням підтверджуючих документів, наприклад: накази про призначення, копії трудових книжок працівників та інших документів, що пов’язують конкретного працівника із його роботою у учасника конкурсу з/або урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців;

16) довідка із наступним текстом, який зазначається в обов’язковому порядку: "Учасник конкурсу гарантує, що в порядку, визначеному Законом України “Про захист персональних даних” та іншими актами законодавства України усі фізичні особи, персональні дані про яких наведено у конкурсній пропозиції (включаючи їх прізвища, імена, по батькові, паспортні дані, реєстраційні номери облікових карток платників податків, притягнення чи не притягнення до встановленої законом відповідальності тощо) надали письмову згоду та дозвіл на використання їх персональних даних, включаючи дії щодо їх обробки (в т.ч. збирання, зберігання і поширення) цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання повного права обробки цих персональних даних Організатором конкурсу з метою проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків на території Терешківської сільської ради в обсягах і в порядку, визначеному чинним законодавством України, а також були письмово проінформовані про використання їх персональних даних у такий спосіб".

     Суть зазначеної довідки полягає у тому, що учасник конкурсу підтверджує організатору конкурсу, що всі документи, які надаються в рамках конкурсної пропозиції, надаються з отриманням згоди на обробку персональних даних з боку конкретного працівника учаснику конкурсу. Таким чином, учасник конкурсу надає єдину довідку із вказаним текстом і немає необхідності долучати до складу конкурсної пропозиції згоду на обробку персональних даних від кожного окремого працівника.

     Учасник має право звузити перелік персональних даних, що викладено у довідці (у дужках), що передбачена цим пунктом, лише у випадку фактичного ненадання такої інформації у складі своєї конкурсної пропозиції. У випадку, якщо Учасник надасть у складі конкурсної пропозиції відповідну інформацію (наприклад ідентифікаційний код працівника Учасника), але про неї не буде зазначено у довідці, що передбачена цим пунктом, це буде розцінено як ненадання відповідної довідки із настанням відповідних наслідків.

17) обгрунтовані розрахунки ціни послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

18) оригінал довідки у довільній формі, що містить відомості про досвід роботи у сфері надання житлово-комунальних послуг (управління або утримання будинки.) з наданням засвідчених копій підтверджуючих документів;

19) довідка у довільній формі в якій учасник конкурсу повідомляє про використання (невикористання) у своїй діяльності печатки;

Кожна довідка повинна містити номер та дату документу із обов’язковим підписом керівника або уповноваженої особи. У випадку, якщо учасник конкурсу використовує у своїй діяльності печатку, тоді кожна довідка повинна містити у тому числі відбиток печатки.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово- комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

     Надана учасником інформація має підтверджуватись копіями документів, засвідченими учасником конкурсу.

     У розрахунках ціни послуги з управління учасники повинні визначити вартість кожної складової послуги з управління  з врахуванням вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від 25.12.2013 № 603 «Про затвердження Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій» та Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об'єднанням організацій роботодавців "Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України" та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України, що є дійсною на момент проведення цього конкурсу.

     Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта конкурсу окремо.

     Розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

     Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

     Нумерація відбувається на кожній окремій сторінці незалежно від того, чи міститься якась інформація на такій сторінці, чи ні.

Довідково: під нумерацією на кожній окремій сторінці мається на увазі нумерація кожного аркушу з обох його сторін, тобто на одному аркуші повинно бути дві сторінки.

     Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих документів в складі конкурсної пропозиції з визначенням номерів сторінок, на якій він знаходиться.

     Всі сторінки пропозиції (незалежно від того, чи міститься на них будь-яка інформація у будь-якому вигляді, чи ні) мають містити відбитки печатки учасника та підпис керівника або уповноваженої особи. Вимога щодо наявності печатки учасника не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки.

     Всі документи, які готуються організатором та учасниками конкурсу, викладаються і подаються українською мовою.

     Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, або подані не учасниками конкурсу, не розкриваються і повертаються особам, які їх подали.

     Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них.

Доступ до Об’єкту конкурсу (група будинків) № 1 та огляд будинків буде проводитись з 26.08.2022року по 14.09.2022 року з 10.00 до 16.00 години.

Доступ до Об’єкту конкурсу (група будинків) № 2 та огляд будинків буде проводитись 26.08.2022року по 14.09.2022року з 10.00 до 16.00 години.

Окрім вихідних, неробочих та святкових днів.

Учасники конкурсу, що бажають взяти участь у огляді об’єктів конкурсу, письмово повідомляють про це голову конкурсної комісії не пізніше ніж за день до огляду.

Інформація про:

наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій станом 01.08.2022року становить: по об’єкту конкурсу (група будинків) №1 становить 418009,2 грн.

невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі: відсутні.

наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій станом 01.08.2022року становить:по об’єкту конкурсу (група будинків) № 2 становить 294535,9  грн.

невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі: відсутні.

Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

     Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою організатору конкурсу у запечатаному конверті.

      Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою організатору конкурсу у запечатаному конверті (пакеті), який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника конкурсу. На конверті (пакеті) повинно бути зазначено  "На конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків" об’єкт конкурсу (група будинків) №, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу, код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) та РНОКПП (для фізичних осіб).

     Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою: 38762,  Полтавська обл., Полтавський р-н, село Терешки, вул. Шевченка, 1А Виконавчий комітет Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

      Кінцевий строк подачі конкурсних пропозицій:

по Об’єкту конкурсу (групі будинків) № 1 - до 12.00 годин 26.09.2022р.

по Об’єкту конкурсу (групі будинків) № 2 - до 12.00 годин 26.09.2022р.

        На запит учасника конкурсу Виконавчий комітет протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

Місце: виконавчий комітет Терешківської сільської  ради, село Терешки, вул. Шевченка, 1А,  кабінет сільського голови.

Дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями по Об’єкту конкурсу (групі будинків) № 1: 27.09.2022 р. Час: 10.00 год.

Дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями по Об’єкту конкурсу (групі будинків) № 2: 27.09.2022 р. Час: 11.00год.

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями здійснюється на наступний день після закінчення строку їх подання на засіданні конкурсної комісії у час та в місці, що зазначені в оголошенні про проведення конкурсу, в присутності учасників конкурсу, що подали конкурсні пропозиції, або уповноваженні ними особи.

     Відсутність учасника конкурсу або його уповноваженого представника під час процедури розкриття конкурсних пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його конкурсної пропозиції.

     Повноваження представника учасника підтверджується одним із наступних документів: витягом з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю із зазначенням зразка підпису представника учасника або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття конкурсних пропозицій, засвідчені згідно законодавства.

     Для підтвердження особи такий представник повинен надати документ, що посвідчує особу представника учасника, в тому числі, паспорт або інший документ.

     Зазначені документи пред’являються секретарю конкурсної комісії безпосередньо перед початком процедури розкриття.

     Під час розкриття конкурсних пропозицій перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених конкурсною документацією, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціну пропозиції щодо кожного багатоквартирного будинку, що входить до об’єкта конкурсу.

     Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття засідання конкурсної комісії, який складається в день розкриття пропозицій.

     Протокол засідання конкурсної комісії підписується усіма членами конкурсної комісії, що брали участь у голосуванні.

     Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія Виконавчого комітету має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненнями їх пропозицій.

16.Плата за участь у конкурсі – не вимагається.

17.Недискримінація учасників – кількість учасників не обмежується.

18.Інформація про оголошення конкурсу, кінцевий строк подання конкурсних пропозицій

     Оголошення про проведення конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Терешківської громади  https://tereshkivska.gromada.org.ua.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь