Терешківська громада

Полтавський район Полтавська область

Аналіз регуляторного впливу щодо обґрунтування проекту рішення Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області  «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Терешківської сільської ради Полтавського району По

Дата: 01.08.2022 14:59
Кількість переглядів: 343

Аналіз регуляторного впливу щодо обґрунтування проекту рішення Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області

 «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області»

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Терешківської сільської  ради Полтавського району Полтавської області «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області» підготовлено відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151). Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту вказаного регуляторного акта.

 

 1. Визначення проблеми

На території Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області виникла необхідність прийняття регуляторного акта про встановлення Правил благоустрою території населених пунктів Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

   Правила благоустрою території населених пунктів Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області (далі Правила) – нормативно-правовий акт, яким встановлено порядок комплексного виконання робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населених пунктів Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області з метою її раціонального  використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Правила розробленні відповідно до Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про відходи», «Про житлово-комунальні послуги», Типових правил благоустрою території населеного пункту, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 №310, інших нормативно-правових актів та спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області  всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

  Визначення  проблеми – існуючі правила благоустрою не забезпечують в повному обсязі виконання вимог чинних нормативно-правових актів у сфері благоустрою, а тому не можуть об’єктивно, за допомогою сьогоднішніх важелів впливу,  регулювати  відносини,  що виникають у сфері благоустрою. Причинами та умовами виникнення зазначених проблем є недостатнє регулювання відносин у сфері благоустрою, відсутність чіткого нормативного регулювання прав та обов'язків суб'єктів господарювання у сфері благоустрою.

            Даним регуляторним актом пропонується розв'язати такі проблеми як:

 • неналежне утримання об'єктів та елементів благоустрою;
 • наявність стихійних сміттєвих звалищ, розміщення будівельних матеріалів на прибудинковій території, території житлової та громадської забудови;
 • відсутність у юридичних та фізичних осіб договорів на вивезення твердих побутових відходів, складування відходів в непризначених місцях;
 • інші проблеми у сфері благоустрою.

 Визначені проблеми справляють негативний вплив перш за все на громадян, а також на суб'єктів господарювання та органи місцевого самоврядування. Не забезпечують сприятливе для життєдіяльності середовище, у тому числі захист довкілля, належний санітарний стан, збереження об'єктів та елементів благоустрою та естетичний вигляд.

 • Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава (орган місцевого самоврядування Терешківська сільська рада)

+

-

Суб’єкти господарювання

+

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до чинного законодавства є компетенцією сільської ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

 Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів або чинних законодавчих та нормативно-правових актів вищих органів державної влади, оскільки існує пряма вказівка Закону на необхідність розв'язання подібних проблем, саме за допомогою прийняття регуляторних актів.

 Зокрема, ст.34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» визначає, що Правила благоустрою території населеного пункту - це нормативно-правовий акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання території та об'єктів благоустрою, Правила розробляються для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ населення та всіх зацікавлених до затверджених Правил.

ІІ. Цілі державного регулювання.

Мета регулювання – створення умов захисту і відновлення середовища, сприятливого для життєдіяльності як людини, так і суб’єктів господарювання, захисту довкілля, покращення санітарного стану та мікроклімату, належне утримання та раціональне використання території Терешківської сільської ради, охорону об’єктів благоустрою, виконання вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», вдосконалення нормативної бази, впровадження державної регуляторної політики у сфері благоустрою, врегулювання правовідносин між суб’єктами, на яких розповсюджується дія регуляторного акта. Проведення єдиної політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини, середовища. Проект регуляторного акту спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

Основними цілями регулювання є:

 • вдосконалення нормативної бази, впровадження державної регуляторної політики у сфері благоустрою, врегулювання правовідносин між суб’єктами, на яких розповсюджується дія регуляторного акту;
 • створення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності як людини так і суб’єктів господарювання середовища;
 • визначення чітких вимог до організації роботи та заходів з благоустрою на території населених пунктів Терешківської сільської ради, організаціями, установами, закладами, суб'єктами господарювання та мешканцями населених пунктів, їх прав та обов'язків;
 • захист довкілля;
 • покращення санітарного стану та мікроклімату на території  населених пунктів Терешківської сільської ради;
 • належне утримання та раціональне використання територій населених пунктів;
 • збереження об'єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх раціональне використання.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

 1. Визначення альтернативних способів

Альтернативними способами досягнення зазначених цілей є:

Вид альтернатив

Опис альтернативи

Альтернатива 1

(залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Ця альтернатива є неприйнятною як для мешканців Терешківської сільської ради, так і для органів місцевого самоврядування, через те, що Правила благоустрою населених пунктів Терешківської сільської ради   затверджені рішенням  третьої сесії Терешківської сільської ради сьомого скликання від 16.02.2016р. не відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів, а тому не можуть за допомогою сучасних важелів регулювати відносини у сфері благоустрою, забезпечувати охорону прав і законних інтересів громадян Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

Альтернатива 2

(прийняття проекту акта)

Затвердження Правил  забезпечить:                                                                              - дотримання вимог законодавства щодо затвердження органом місцевого самоврядування правил благоустрою території;                                                         - чітке визначення прав і обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою;                                                                                                    - розмежування відповідальності між суб’єктами господарювання, населенням, органами місцевого самоврядування;                                                                                                     - наявність єдиного систематизованого нормативно-правового акту, який регулює відносини, що виникають у сфері благоустрою території населених пунктів Терешківської сільської ради, визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів і спрямований на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини;                                                                              -дає змогу здійснювати контроль у сфері благоустрою населених пунктів із застосуванням статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП); Таким чином, досягнення визначеної цілі даним способом є доцільним, таким, що відповідає вимогам чинного законодавства і альтернативи запропонованому регуляторному акту немає.

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави (органів місцевого самоврядування):

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

(залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Відсутні

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети. Організація робіт та заходів з благоустрою територій населених пунктів Терешківської сільської ради

Альтернатива 2

(прийняття проекту акта)

1.Відповідальне ставлення  юридичних та фізичних осіб до утримання та збереження елементів благоустрою території Терешківської сільської ради.

2.Здійснення будь-якої діяльності з додержанням санітарних та будівельних норм.

3.Покращення санітарного стану  території населених пунктів Терешківської сільської ради.

 4.Економія коштів місцевого бюджету на виконання заходів з  благоустрою території.

  Забезпечення проходження регуляторної процедури проекту рішення.

Оприлюднення прийнятого рішення.

Укладання відповідних угод та контроль за їх виконанням. Збільшення документообігу.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

(залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Відсутні.

Відсутні

Альтернатива 2

(прийняття проекту акта)

Чітке визначення прав та розподіл   обов’язків  у сфері благоустрою між громадянами, органами влади, установами, організаціями

Витрати на виконання обов’язків відповідно до затверджених Правил благоустрою території населених пунктів

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

Показник

Великі

Середні

Малі

 Мікро

разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

9*

23

0

32*

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

28

72

0

х

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

(залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

(прийняття проекту акта)

Врегульовані відносини в сфері благоустрою території, покращення  та додержання санітарного стану на території Терешківської сільської ради

Витрати на виконання обов’язків відповідно до затверджених Правил благоустрою  території населених пунктів

*- в тому числі установи, які фінансуються за рахунок державного або місцевого бюджету та громадські організації, які не здійснюють підприємницької діяльності.

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Оцінка ступеня досягнення цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які  можуть бути досягнуті повною мірою (проблема  більше існувати не буде);

3 – цілі прийняття  регуляторного акта, які  можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта, які  можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні  аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття  регуляторного акта, які  не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1

(залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

 1 - цілі прийняття  регуляторного акта, які  не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

У разі залишення існуючої ситуації  на даний момент без змін, проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети. Дана альтернатива є неприйнятною через те, що діючий документ не відповідає вимогам чинних нормативно-правових актів, а тому не може за допомогою сучасних важелів регулювати відносини у сфері благоустрою, забезпечувати охорону прав і законних інтересів жителів населених пунктів Терешківської сільської ради.

Альтернатива 2

(прийняття проекту акта)

3 - цілі прийняття  регуляторного акта, які  можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Цілі прийняття проекту рішення Терешківської сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області » будуть досягнуті поступово, майже у повній мірі. Цими Правилами буде чітко визначено права і обов’язки суб’єктів у сфері благоустрою, а також розмежовано відповідальність між суб’єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

(залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

Відсутні

Витрата коштів  з місцевого бюджету, на здійснення додаткових заходів з благоустрою територій, ліквідації стихійних звалищ, прибирання опалого листя, снігу та льоду, тощо

Не забезпечується досягнення цілей

Альтернатива 2

(прийняття проекту акта)

Додаткові надходження до сільського бюджету;

врегулювання відносин, що виникають у сфері благоустрою;

упорядкування відносин між суб’єктами Терешківської сільської ради   та суб’єктами господарювання, окремими громадянами у сфері благоустрою

Забезпечення проходження регуляторної процедури проекту рішення;                     Будуть наявні у тих суб’єктів господарювання, щодо яких встановлено сервітут.

Затвердження цього регуляторного акту забезпечить поступове досягнення встановлених цілей, встановить єдине зрозуміле регулювання, не примножуючи кількості нормативно-правових актів з питання благоустрою. При виборі зазначеної альтернативи буде максимально досягнуто цілі державного регулювання. Цей регуляторний  акт відповідає потребам у розв’язанні визначених проблем та принципам державної регуляторної політики.

Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

 Альтернатива 1

(залишення існуючої на даний момент ситуації без змін)

У разі неприйняття регуляторного акту, діючий документ не буде відповідати вимогам чинних нормативно-правових актів, а тому не зможе за допомогою сучасних важелів регулювати відносини у сфері благоустрою, забезпечувати охорону прав і законних інтересів громадян – жителів Терешківської сільської ради

Неприйнятна альтернатива з огляду на те, що проблема залишається невирішеною. Аргументи для переваги відсутні

Зовнішні чинники на дію регуляторного акту у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні. Не можливо вирішити питання стосовно усних та письмових скарг від фізичних осіб та суб’єктів господарювання щодо створення стихійних сміттєзвалищ на територіях загального користування (парки, провулки, прибудинкові території, інші об’єкти)

Альтернатива 2

(прийняття проекту акта)

Цілі прийняття проекту рішення  «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області» будуть досягнуті майже у повній мірі. Цими Правилами буде чітко визначено права і обов’язки суб’єктів у сфері благоустрою, а також розмежовано відповідальність між суб’єктами господарювання, населенням та органом самоврядування.

Прийняття цього регуляторного акту забезпечить врегулювання порушеного питання з дотриманням вимог чинного законодавства України; причини для відмови відсутні. Обрана альтернатива є найбільш раціональним варіантом врахування всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив.

До зовнішніх факторів, що можуть вплинути на дію регуляторного акту можна віднести зміну чинного законодавства.

У разі змін в законодавчих актах, відповідний регуляторний акт може бути переглянутий.

Упродовж деякого часу на дію регуляторного акту може впливати низька обізнаність суб’єктів господарювання на яких поширюється дія цього акту.

Таким чином, для реалізації обрано альтернативу 2, яка забезпечить регулювання шляхом прийняття рішення.

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

Дія регуляторного акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання, що розміщенні на території Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

- прийняття рішення «Про затвердження Правил  благоустрою території населених пунктів Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області», з дотриманням вимог законодавства України у сфері благоустрою.

Заходи, які має здійснити Терешківська сільська  рада для впровадження цього регуляторного акта:

 1. Забезпечити інформування громадськості про проект регуляторного акта через розміщення повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта на веб-сайті  Терешківської громади (https://tereshkivska.gromada.org.ua ), з метою отримання зауважень та пропозицій.
 2. Провести громадське обговорення проекту регуляторного акта із залученням суб’єктів господарювання.
 3. Надати  проект регуляторного акту на розгляд постійної комісії з питань земельних відносин, навколишнього середовища, екології та благоустрою території сільської ради з метою надання експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів,

якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати

або виконувати ці вимоги

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємства разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10%, тому розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва здійснюється згідно Тесту малого підприємництва (додаток 1).

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії

регуляторного акта

Даний регуляторний акт є загальнообов’язковим до застосування на території Терешківської сільської ради.

Термін дії запропонованого регуляторного акту – не обмежений.

Внесення змін або відміна регуляторного акту можлива у разі зміни чинного законодавства.

VIII. Визначення показників результативності дії

регуляторного акта

Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог нового регуляторного акту принесе вигоди без необхідності залучення додаткових витрат органів місцевого самоврядування.

До кількісних показників належать:

- заощадження бюджетних коштів на здійснення заходів з благоустрою території;

- забезпечення підприємств різних форм власності та проживання мешканців в умовах, які відповідають належним санітарно-гігієнічним нормам та правилам.

- захист довкілля, збереження об’єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх раціональне використання, належне утримання та охорона.

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися на підставі статистичних даних щодо кількості звернень громадян до виконкому сільської ради з питань порушень правил благоустрою на території Терешківської сільської ради.

У відповідності до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Методики відстеження результативності регуляторного акта», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308, буде проводитись базове відстеження результативності  регуляторного акту у встановлений термін.

Базове відстеження результативності дії рішення буде здійснено через 6 місяців після набуття ним чинності.

Повторне відстеження проводитиметься через рік.

Періодичні відстеження проводитимуться раз на кожні 3 роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності дії рішення.

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися виконкомом селищної ради шляхом аналізу офіційних статистичних даних, зокрема:

 • дані щодо кількості скарг про порушення питань, пов’язаних з благоустроєм, забезпечення чистоти та порядку на території Терешківської сільської ради;
 • даних щодо встановлення нових та відновлених елементів благоустрою;
 • даних щодо витрачених коштів на утримання об’єктів благоустрою комунальною службою та підприємствами за рахунок коштів  місцевого бюджету та за власний рахунок, витраченим КП «ЖЕО» Терешківської сільської ради, КП "БЛАГО" або іншою уповноваженою особою, визначеною в установленому законом порядку;
 • даних про кількість укладених договорів про вивезення сміття та побутових відходів, наданих спеціалізованим підприємством;
 • даних щодо кількості порушень правил благоустрою, які обчислюються до кількості протоколів  про  адміністративні правопорушення.

 

Додаток 1

до аналізу регуляторного впливу

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання.

№ п/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

«Круглі столи» з суб’єктами підприємницької діяльності, приватними підприємцями, сільгоспвиробниками, представниками громадськості  на території 2 старостинських округів Терешківської сільської ради

 

 

6

Отримання інформації та пропозицій від суб’єктів господарювання (фізичних та юридичних осіб), обговорення проблемних питань у сфері благоустрою території селищної громади та вироблення дієвих шляхів їх розв’язання.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 23 (од.).

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 72 % (відсотків) (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 

 

 

 

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

№ п/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) грн.

Періодичні (за наступний рік) грн.

Витрати за п’ять років

грн.

 

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

 

-

-

-

 

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

 

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

 

-

-

-

 

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

 

5

Інші процедури (уточнити)

 

-

-

-

 

6

Разом, гривень

Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

-

х

-

 

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

-

-

-

8

Сумарно, гривень

-

х

-

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

(Витрати часу на пошук інформації (час на отримання інформації щодо подачі заяви та пакету документів (1 год.) х на вартість часу суб’єкта господарювання – 1,0 год. х 39,26 грн. (розмір погодинної мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2022 р.)

1 година

39,26 грн.

-

-

 

10

Процедури організації виконання вимог регулювання (витрати на організацію внутрішніх для суб’єктів господарювання процедур упровадження вимог регулювання – 8 год. х 39,26 грн. = 314,08 грн.)

1 робочий день

314,08 грн.

-

-

 

11

Процедури офіційного звітування

-

-

-

 

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

-

-

 

13

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

 

14

Разом, гривень

Формула: (сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

353,34 грн.

х

-

 

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

-

-

-

16

Сумарно, гривень

-

х

-

 

             

Бюджетні витрати

на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Не передбачено

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництва)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік),  гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

-

-

-

23

-

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-

-

-

23

-

камеральні

0

0

0

0

0

виїзні

0

0

0

0

0

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

23

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

23

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

23

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

23

-

Разом за рік

х

х

х

х

-

Сумарно за п’ять років

х

х

х

х

-

 

*Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

Якщо державне регулювання передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу), необхідно визначити повний запланований річний бюджет нового органу (структурного підрозділу) –  не передбачає.

4.Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

-

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

-

-

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

-

-

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

-

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

-

-

 

5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Процедура, що потребує корегування

Коригуючий механізм

Не передбачено

Не передбачено

 

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання за п’ять років, гривень

Заплановане регулювання

 

 

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

Не передбачено

Не передбачено

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

-

-

 

 

Сільський голова                                                                                 Віталій ТУРПІТЬКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь