Терешківська громада

Полтавський район Полтавська область

Аналіз регуляторного впливу

Дата: 09.04.2021 17:14
Кількість переглядів: 290

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту регуляторного акта - рішення сесії Терешківської сільської ради

Полтавського району Полтавської  області

 

«Про оренду майна комунальної власності Терешківської сільської ради

Полтавського району Полтавської  області на 2021 рік  »

 

         Аналіз регуляторного впливу розроблено на виконання та з дотриманням Закону України «Про оренду державного та комунального майна», вимог статті 8 Закону України від 11.09.2003 №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України «Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», «Про затвердження Методики оцінки вартості об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів» (зі змінами) з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151).Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту вказаного регуляторного акта.

         Розробником регуляторного акту є юридичний відділ виконавчого комітету, відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Терешківської  сільської ради Полтавського району Полтавської області

 

І. Визначення проблеми

 

         Одним з методів ефективного управління майном є оренда. Здача в оренду об'єктів комунальної власності - це одне із джерел додаткових доходів, як комунальних підприємств, так і районного бюджету, до того ж суб'єктам господарювання - орендарям не потрібно нести надмірні витрати на це.

         Одним з головних факторів орендних відносин є орендна плата.

         Цей документ, підготовлений у відповідності Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України «Про методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», «Про затвердження Методики оцінки вартості об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів» (зі змінами) та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 №308 зі змінами і містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акту рішення ради «Про оренду майна комунальної власності Терешківської  сільської ради Полтавського району Полтавської області».

         Також, передбачається врегулювати організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади та майнові відносини між орендодавцями та орендарями.

 

Причини виникнення проблеми:

 

Причиною виникнення проблеми є приведення у відповідність до  чинного законодавства ставок податку за оренду майна, яке перебуває у комунальній власності Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

Оцінка важливості проблеми:
            Основні групи, на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

 

Держава

Так

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

Так

 

 

         Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкового механізму неможливе, у зв’язку з тим, що право самостійно встановлювати і визначати порядок використання плати за оренду майна комунальної власності відповідно до чинного законодавства належить сільській раді шляхом прийняття відповідного рішення.

ІІ.Цілі державного регулювання

         Цілями, на досягнення яких спрямований проект даного рішення, є:

- забезпечення підвищення ефективності використання комунального майна шляхом передачі його в оренду фізичним і юридичним особам;

- правове забезпечення процесу управління і внесення плати за використання майна, що перебуває в комунальній власності;

- удосконалення єдиного організаційного та економічного механізму розрахунку орендної плати за комунальне майно;

- підвищення прозорості, відкритості і доступності процедури розрахунку і порядку використання плати за оренду нерухомого майна та розміри орендних ставок за використання комунального майна, упорядкування процесу розрахунку, збереження комунального майна та ефективне використання вільних площ, поповнення сільського бюджету.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів  досягнення цілей

         Рішення підготовлено з метою реалізації повноважень сільської ради, як органу, уповноваженого управляти об’єктами комунальної власності територіальної громади, які визначені у статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» згідно з яким, органам місцевого самоврядування надається право затвердження місцевої Методики розрахунку і використання орендної плати.

    1. Визначення альтернативних способів

Для досягнення встановлених цілей розглянуто наступні альтернативи:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Неприйняття регуляторного акта (відмова від регулювання)

 (далі – Альтернатива 1)

 

Уразівідмовивідвведення в діюзапропонованого регуляторного акта не буде забезпеченобезумовневиконаннявимог чинного законодавства. Альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до порушення законодавства.

Прийняття рішення Терешківської сільської  ради «Про затвердження Порядку передачі в оренду комунального майна Терешківської територіальної громади  Полтавсього  району Полтавської  області»

 

(далі – Альтернатива 2)

Такий спосіб є ефективним та прийнятним, оскільки уніфікує процедуру передачі майна в оренду, забезпечує рівний доступ для всіх потенційних орендарів до майна, що пропонується до передачі в оренду; підвищить конкуренцію за рахунок спрощення доступу до електронних аукціонів. Надає можливість розвитку пріоритетних напрямків господарської діяльності, забезпечення наповнення місцевого бюджету коштами від передачі права користування комунальними об’єктами Терешківської  територіальної громади, зниження корупційних ризиків, врахування  аспектів  розвитку. 

 

3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілейОцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Відсутні

Відсутність законних підстав для розрахунку орендної плати за користування комунальною власністю Терешківької територіальної громади.

Альтернатива 2.

Прийняття рішення Терешківської сільської ради «Про затвердження Порядку передачі в оренду комунального майна Терешківської територіальної громади Полтавського району Полтавської області »

 

Підвищення ефективності здійснення правомочності щодо розпорядження об’єктами права комунальної власності, зміцнення економічних основ Терешківської територіальної громади Полтавського району Полтавської області.  Підвищення ефективності передачі майна в оренду шляхом проведення електронних аукціонів з використанням електронної торгової системи ProZorro.Продажі. Підвищення контролю за існуючими договорами оренди майна.

Відсутні

 

3.2.1.  Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Збереження ситуації,

яка існує на цей час

Відсутні

Доторгів з передачі в оренду комунального майна обмежений доступ потенційних орендарів. Існуючий процес передачі майна в оренду – складний та непрозорий.

Альтернатива 2.

Прийняття рішення Терешківської сільської  ради «Про затвердження Порядку передачі в оренду комунального майна Терешківської територіальної громади Полтавського району Полтавської області»

Забезпечує доступ громадян до  комунального майна та  надасть можливість прозоро на електронних аукціонах отримувати майно в оренду.

Відсутні

 

3.2.3. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Збереження ситуації,

яка існує на цей час

Відсутні

Доторгів з передачі в оренду комунального майна обмежений доступ потенційних орендарів. Існуючий процес передачі майна в оренду – складний та непрозорий.

Альтернатива 2.

ПрийняттярішенняТерешківської сільської  ради «Про затвердження Порядку передачі в оренду комунального майна Терешківської територіальної громади Полтавського    району Полтавської області»

Забезпечує доступ громадян до  комунального майна та  надасть можливість прозоро на електронних аукціонах отримувати майно в оренду.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

-

-

*Слід зазначити, що кількість суб’єктів господарювання, які виявлять намір придбати таке майно, наразі порахувати не вбачається можливим.

У зв’язку з цим, в таблиці зазначена розрахункова кількість суб’єктів господарювання, які матимуть змогу отримати  в оренду державне чи комунальне майно на основі статистичних даних.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Відсутні

Внаслідок застосування цієї альтернативи виконавчій орган Терешківської сільської ради не зможе надавати в оренду комунальне майно.

Альтернатива 2.

Прийняття рішення Терешківської    сільської ради «Про затвердження Порядку передачі в оренду комунального майна Терешківської територіальної громади  Полтавського району Полтавської області »

 

У суб’єктів господарювання з’являється можливість прозоро та за конкурентною ціною отримати  комунальне майно в оренду.

Відсутні

 

Розрахунок витрат для суб’єктів малого підприємництва. 

№ з/п

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

Х

Х

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

Х

Х

3

Витрати пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

Х

Х

4

Витрати пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

Х

Х

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

Х

Х

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

Х

Х

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

Х

Х

8

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Х

Х.

 

9

Інше, гривень

Х

Х

10

РАЗОМ (сума рядків: 1+2+3+4+5+6+7+8+9), гривень

Х

Х

 

11

Кількість суб’єктів господарювання середнього  та малого  підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

Х

Х

12

Сумарні витрати суб’єктів господарювання середнього та малого, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 10 х рядок 11), гривень

Х

Х

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де: 

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше не існуватиме);

3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми не існуватимуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться нерозв’язаними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує на цей час

 

1

Є недоцільним, оскількине дозволить досягти цілей державного регулювання.

Альтернатива 2.

Прийняття рішення Терешківської сільської ради «Про затвердження Порядку передачі в оренду комунального майна Терешківської територіальної громади   Полтавського району Полтавської  області »

 

4

Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути реалізовані повною мірою.

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1.

Відсутні

Ненадходження коштів до  місцевого бюджету від передачі в оренду  комунального майна.

Є неприйнятним, оскільки не вирішує цілей державного регулювання та призводить до ненадходження до  місцевого бюджету коштів, накопичення громадою неліквідного майна. 

Альтернатива 2.

Надходження коштів від передачі в оренду  комунального майна за ринковою ціною.

Відсутні

 

Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути реалізовані повною мірою.

 

Рейтинг

Аргумент щодо переваг обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1.

Не вирішує ключового завдання щодо передачі комунального майна в оренду.

Х

Альтернатива 2.

Забезпечує вирішення питання щодо ефективної та прозорої передачі комунального майна в оренду.

Відсутній ризик зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта.

Враховуючи вищенаведені позитивні та негативні сторони альтернативних способів досягнення встановлених цілей, доцільно прийняти розроблений проєкт рішення.

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання проблеми пропонується:

 – уніфікувати процедуру передачі  комунального майна в оренду;

– запровадити передачу в оренду  комунального майна виключно через електронну торгову систему;

– визначити процедуру підготовки та проведення електронного аукціону, публікації інформації про результати аукціону;

– запровадити онлайн-моніторинг передачі в оренду  комунального майна;

– забезпечити рівний доступ для всіх зацікавлених потенційних орендарів до майна, що пропонується до оренди;

– підвищити конкуренцію за рахунок спрощення доступу до аукціонів;

– посилити громадський контроль у цій сфері.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються Терешківська сільська  рада, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Прийняття регуляторного акта забезпечить врегулювання питання  використання електронної торгової системи ProZorro.Продажі для процедури передачі майна в оренду, також створить баланс інтересів Терешківської сільської  ради, громадян та суб’єктів господарювання (як державного, так і приватного сектору економіки).

Запровадження регуляторного акта не призведе до додаткового фінансового навантаження на суб’єктів господарювання, які виявили намір відчужити майно, адже система ProZorro.Продажі вже функціонує.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Передбачається, що регуляторний акт набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Дія регуляторного акта поширюється на необмежений строк і обмежується дією Закону “Про оренду державного та комунального майна” та інших нормативно-правових актів у цій сфері.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності запровадження регуляторного акта слугуватиме:

– розмір щорічних надходжень до Терешківського сільського бюджету внаслідок передачі  комунального майна в оренду;

– кількість учасників аукціону;

– різниця між стартовою орендною платою та орендною платою, за якою було передано майно;

– кількість успішних аукціонів.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання – високий, оскільки проект рішення оприлюднено на офіційному веб-сайтіТерешківської територіальної громади для громадського обговорення.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності дії регуляторного акта буде проводитись статистичним методом шляхом аналізу інформації наданої уповноваженими органами управління.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься протягом року з дня його оприлюднення.

Повторне відстеження результативності буде здійснено не пізніше ніж через два роки після набрання чинності регуляторним актом.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде  проводитися кожні три роки після проведення повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим  комітетом Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

№ з/п

Вид консультації: публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо);

інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо); запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників

консультацій, осіб

Основні результати

консультацій

(опис)

1

В телефонному режимі

-

Представники обговорення дійшли згоди про необхідність прийняття зазначеного регуляторного акту

2

Зустрічі   з     суб’єктами господарювання у формі круглих столів (он лайн).

-

Представники обговорення дійшли згоди про необхідність прийняття зазначеного регуляторного акту

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 0(одиниць), у тому числі малого підприємництва 0(одиниць) та мікропідприємництва 0(одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

 

 

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х  кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х  кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

-

-

-

5

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

-

-

-

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

-

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

-

-

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

-

-

-

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

-

-

-

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

-

-

-

13

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

-

-

-

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

-

-

-

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

-

-

-

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Терешківська сільська рада Полтавського району Полтавської області
(назва державного органу)

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

-

-

-

-

-

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-

-

-

-

-

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
__________________
__________________

-

-

-

-

-

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

 

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

 


   * Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

Якщо державне регулювання передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу), необхідно визначити повний запланований річний бюджет нового органу (структурного підрозділу) ____ х 5 років = _____ гривень.

 

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п’ять  років, гривень

       
       
       

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

-

-

-

  1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

дані рядка 8 пункту 3 цього додатка

дані рядка 8 пункту 3 цього додатка

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

дані рядка 16 пункту 3 цього додатка

дані рядка 16 пункту 3 цього додатка

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

сума рядків 1 та 2 цієї таблиці

сума рядків 1 та 2 цієї таблиці

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

дані з таблиці “Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва” цього додатка

дані з таблиці “Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва” цього додатка

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

сума рядків 3 та 4 цієї таблиці

сума рядків 3 та 4 цієї таблиці

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п’ять років) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб’єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонуються такі компенсаторні механізми (наприклад, зміна періодичності надання звітів для малого чи мікропідприємництва, поріг за розміром суб’єкта чи його розміром річного обороту для виключення з-під регулювання, запровадження інших компенсаторів) (опис та викладення уточнених норм регулювання):

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

На основі запропонованих компенсаторів для суб’єктів малого підприємництва проводиться повторна оцінка витрат суб’єктів малого підприємництва для скорегованих процедур починаючи з пункту 2 цього додатка.

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання
за п’ять років, гривень

Заплановане регулювання

   

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

   

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

   

 

 

Сільський голова                                                                            В.П. Турпітько

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь